Y cyngor yn rhybuddio y gallai nwyddau trydan ail law diffygiol beryglu bywydau

Illustration of a kettle and a microwave
17 Ebrill 2018 

Illustration of a kettle and a microwave

Mae Cyngor Sir Powys wedi rhybuddio y gall pobl sy'n gwerthu nwyddau trydanol ail law diffygiol beryglu bywydau.

Bellach mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor yn atgoffa busnesau sy'n prynu a gwerthu nwyddau ail law ddylen nhw ond gwerthu peiriannau a dyfeisiau sydd wedi pasio profion diogelwch.

Achosodd nwyddau trydanol 4,700 o danau yn y Deyrnas Unedig, 13 y dydd ar gyfartaledd yn ôl Electrical Safety First. Er gwaethaf y ffigyrau hyn mae adwerthwyr yn parhau i werthu nwyddau heb gynnal y profion priodol.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Rhaid i fusnesau ddeall mai nhw sy'n gyfrifol am y nwyddau maen nhw'n eu gwerthu a sicrhau eu bod yn ddiogel cyn iddyn nhw adael y siop.

"Dylen nhw wirio a phrofi nwyddau i sicrhau nad yw darnau byw yn y golwg ac nad yw weiars yn dreuliedig. Hefyd rhaid sicrhau bod pellterau ymgripio a chliriad yn unol â'r rheoliadau.

"Os yw busnes yn methu â chydymffurfio gallan nhw wynebu cosbau difrifol. Gall y rhain gynnwys mynd i'r carchar neu gyhuddiadau o ddynladdiad os yw nwyddau gwallus maen nhw wedi eu gwerthu yn achosi marwolaeth."

Mae gwasanaeth am ddim gafodd ei lansio gan y llywodraeth wedi creu canllaw wedi'i animeiddio i helpu busnesau i aros o fewn ffiniau'r gyfraith. Hefyd maen nhw wedi cyhoeddi canllawiau manwl ar nwyddau trydanol ail law.

Mae Business Companion yn cynnig cefnogaeth a chyngor ar safonau masnach a'r gyfraith sydd yn diogelu cwsmeriaid. Maen nhw wedi cynhyrchu'r canllawiau sy'n rhoi manylion ar brofion diogelwch, y gyfraith a'r cosbau y gall pobl eu hwynebu am beidio â chydymffurfio. Hefyd maen nhw'n rhestru dolenni i wasanaethau galw cynnyrch yn ôl.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Safonau Masnach ar 01874 623420 yn Aberhonddu; 01597 826032 yn Llandrindod a 01686 617524 yn Y Drenewydd. Fel arall mae croeso i chi e-bostio: trading.standards@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu