NEWYDD: Trwyddedau palmant ar gael
Darllen mwy

Gosod wyneb newydd ar Stryd Fawr Uchaf Aberhonddu

Image of resurfaced road
19 Ebrill 2018 

Image of resurfaced roadMae Cyngor Sir Powys wedi gosod wyneb newydd ar ffordd un o drefi de Powys.

Ddechrau mis Ebrill, fe wnaeth Gwasanaeth Priffyrdd y cyngor osod wyneb newydd ar Stryd Fawr Uchaf Aberhonddu.   Fel rhan o'r gwaith, tynnwyd y briciau pafin i ffwrdd a gosod tarmac yn eu lle gan eu bod yn cael eu difrodi gan gerbydau.

Gosodwyd nifer o gyrbau newydd hefyd gan fod nifer wedi'u difrodi gan gerbydau'n parcio'n anghyfreithlon ar y droetffordd.

Cynghorir gyrwyr i beidio parcio ar y droetffordd a chadw at y cyfyngiadau parcio sydd mewn lle ar Stryd Fawr Uchaf.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Roedd y cyrbau'n cael eu difrodi'n gyson wrth i geir orfod dringo ar y droetffordd i basio cerbydau oedd naill ai wedi parcio'n anghyfreithlon ar y droetffordd a mannau llwytho.

"Erbyn hyn rydym wedi ail-baentio'r marciau cyfyngiadau parcio fel y bydd gyrwyr yn gallu eu gweld nhw'n glir.  Rydym yn annog gyrwyr i gadw at y cyfyngiadau hyn fel bod cerbydau'n gallu pasio'n rhydd heb orfod dringo ar y droetffordd.

"Bydd unrhyw gerbydau sy'n parcio'n anghyfreithlon yn gallu derbyn dirwy os byddan nhw'n cael eu gweld gan ein swyddogion parcio."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu