SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Calon Cymru

Translation Required:

Image of the school senior leadership team
20 Ebrill 2018 

Image of the school senior leadership teamWrth i Ysgol Calon Cymru baratoi i agor ei drysau ar 1 Medi 2018, mae'r Corff Llywodraethu Dros Dro yn falch o gyhoeddi penodiadau newydd i'r tîm arwain.

Mae Mrs Ionwen Spowage wedi bod yn bennaeth ers mis Ionawr 2018 bellach a bydd  Mr Stephen Patten a Mr Lee Powell yn ymuno â hi fel Dirprwy Benaethiaid. Hefyd, mae  Mrs Gwennan Nicholas a Miss Sian Dyke wedi cael eu penodi fel Penaethiaid Cynorthwyol.

Wrth sôn am y penodiadau dywedodd Mrs Spowage: "Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at weithio gyda staff, myfyrwyr, rhieni a llywodraethwyr i greu ysgol gynhwysol a rhagorol lle bydd ein myfyrwyr i gyd yn gallu ffynnu. Ein nod yw darparu ysgol y gall y gymuned fod yn falch ohoni. R'yn ni am gynnig addysg o'r safon uchaf y mae plant canol Powys yn haeddu ei chael."

Byddwn yn cynnal nosweithiau rhannu gwybodaeth i rieni a gofalwyr yn ystod tymor yr haf lle bydd ganddynt gyfle i gwrdd â'r tîm arwain.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu