Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cofnodion Archifau Cyngor Sir Powys

Bydd cyfyngiad ar fynediad i rai cofnodion cyngor sir, er enghraifft cofnodion staff neu gofrestri cartrefi plant neu sefydliadau cymorth cyhoeddus. Cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylion.

Cofnodion Pwyllgor

Agendâu a Chofnodion Pwyllgorau (Cyf: P/C/C) [35KB]

Adrannau

The records listed as departmental records below were transferred to Cafodd y cofnodion isod a restrwyd fel rhai adrannol eu trosglwyddo i Archifau Powys Archives cyn 1996 yn bennaf.  Ym 1996 sefydlodd Cyngor Sir Powys gyfleuster Cofnodion Modern (Rheoli Gwybodaeth erbyn hyn)i ofalu am ei gofnodion ei hun, ac yn y fan honno y mae'r mwyafrif llethodd o gofnodion y Cyngor ynghadw. I gyrraedd cofnodion Cyngor Sir Powys sy'n cael eu storio yn yr adran Rheoli Gwybodaeth, bydd angen i chi gysylltu â'r adran berthnasol ar ei ffurf bresennol.

Mae'r cofnodion yn y rhestr isod wedi'u cofnodi gan yr adran berthnasol fel oedd hi ar y pryd, a dim ond rhan fechan iawn o gofnodion Cyngor Sir Powys yw'r cofnodion hyn.

Oeddech chi'n gwybod?

Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Adran y Penseiri (Cyf: P/CD/A) [194KB]

Cynllunio at Argyfwng (Cyf: P/CD/CD) [37KB]

Prif Weithredwr* (Cyf: P/CD/CE) [39KB]

Addysg (Cyf: P/CD/E) [12KB]

Priffyrdd: Pontydd Hanesyddol (Cyf: P/CD/H) [28KB]

Priffyrdd: Pontydd Hanesyddol (Cyf: P/CD/HE) [5KB]

Llyfrgelloedd (Cyf: P/CD/L) [10KB]

Asiant Tir (Cyf: P/CD/LA) [12KB]

Cynllunio (Cyf: P/CD/PL) [406KB]

Cyfreithwyr (Cyf: P/CD/SOL) [51KB]

Gwasanaethau Cymdeithasol (Cyf: P/CD/SS) [12KB]

Gwasanaethau Technegol a Lleol (Cyf: P/CD/TLS) [15KB]

Trysoryddion (Cyf: P/CD/T) [168KB]

Theatr Powys (Cyf: P/CD/TP) [168KB]

*Mae cofnodion adran y Prif Weithredwr hefyd yn cynnwys cofrestri brechiadau ar gyfer Dosbarth Undeb Llanfyllin a Llanrhaeadr  1873-1919 - nid yw'r catalog ar gael ar ffurf electronig hyd yma - cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylion.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu