Cofnodion Ysgolion

Yma cewch grynodeb o'r hyn sydd gennym ar ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, sefydliadau addysgu bellach, colegau ac ysgolion arbennig.  Am fanylion llawn cysylltwch ag Archifau Powys.

Mae'n bosibl na fydd yn bosibl gweld rhai cofnodion ysgolion.  Cysylltwch ag Archifau Powys am ragor o fanylion.

 

Brycheiniog (Cyf: B/E) [140KB]  

Maldwyn (Cyf: M/E) [41KB]

Maesyfed (Cyf: R/E) [27KB]

Oeddech chi'n gwybod?

Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

 

Geirfa

Ysgol Fwrdd: ysgol a sefydlwyd gan Fwrdd Ysgolion yn dilyn Deddf Addysg 1870, fel arfer mewn ardaloedd lle nad oedd digon o Ysgolion Prydeinig neu Genedlaethol. 

Ysgol Brydeinig: ysgol a sefydlwyd yn wreiddiol gan y Gymdeithas Brydeinig a Thramor i gynnig addysg anenwadol (yn aml trwy gyfraniadau anghydffurfwyr. 

Ysgol Eglwys: enw arallam ysgol Genedlaethol

Ysgol Genedlaethol: ysgol a sefydlwyd yn wreiddiol gan y Gymdeithas Genedlaethol i gynnig addysg Anglicanaidd. 

Ysgol Ddiddarpariaeth: term a ddefnyddiwyd gan Ddeddf Addysg 1902 i gyfeirio at Ysgolion Eglwys (na fyddai'n cael eu hariannu gan drethi)

Ysgol Ddarpariaeth: term a ddefnyddiwyd gan Ddeddf Addysg 1902 i gyfeirio at Ysgolion Bwrdd (a fyddai'n cael eu hariannu gan drethi)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu