Priffyrdd: Cofnodion Byrddau Priffyrdd

Festri'r plwyf oedd yn gyfrifol am briffyrdd hyd at 1835 wrth i Ddeddf Priffyrdd alluogi plwyfi i gyfuno a chreu awdurdodau priffyrdd.  Roedd y byrddau iechyd lleol a ffurfiwyd ar ol 1848 ac 1858 hefyd yn gyfrifol am briffyrdd mewn ardaloedd trefol.

 

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

 

Brycheiniog

Llanfair-ym-Muallt (Cyf: B/HB/BU) [11KB]

Crughywel (Cyf: B/HB/CR) [12KB]

Talgarth (Cyf: B/HB/T) [16KB]
[gweler hefyd Sesiynau Chwarter Sir Frycheiniog: Byrddau Ffyrdd B/QS/AR]   

 

Sir Drefaldwyn

Pwll a Ffordun (Cyf: M/H/F, A)

Y Drenewydd a Llanidloes (Cyf: M/H/N)

Llanfyllin (Cyf: M/HB/B) [33KB]

*Llanfyllin - gweler hefyd Sesiynau Chwarter Sir Drefaldwyn: Priffyrdd 1864-89  M/QS/AH [183KB]

 

Sir Faesyfed

Tref-y-clawdd (Cyf: R/HB/KN) [12KB]

Castell paen (Cyf: R/HB/PA) [13KB]

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn dilyn Deddf Priffyrdd 1862, roedd gan Ynadon Heddwch y pwer i orfodi plwyfi gwledig i uno i greu awdurdodau priffyrdd a fyddai'n cael eu gweinyddu gan fwrdd, lle'r oedd angen.

Ar ol 1888, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am briffyrdd i gynghorau sir, ac yn 1894 roedd y cynghorau dosbarth gwledig a threfol yn gyfrifol am ffyrdd llai.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu