1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Priffyrdd: Cofnodion Cwmniau Tyrpeg

Ymddangosodd y cwmniau tyrpeg yn yr ail ganrif ar bymtheg, fel arfer gan Ddeddfau Senedd preifat.  Fel hyn byddai'r cwmni'n cynnal a chadw rhan benodol o ffordd am doll.  Ar ol 1871 cawsant eu diddymu a'u trosglwyddo i fyrddau priffyrdd a phlwyfi.

Ar ol 1888, cafodd y priffyrdd eu trosglwyddo i'r Cynghorau Sir gyda'r ffyrdd eraill yn cael eu trosglwyddo i'r cynghorau dosbarth gwledig a threfol o 1894.

 

Mae cofnodion y cwmniau tyrpeg yn rhan o gasgliadau'r sesiynau chwarter.

 

Oeddech chi'n gwybod? 

Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu