Byrddau Iechyd Lleol

Sefydlwyd byrddau iechyd lleol yn dilyn Deddf Iechyd y Cyhoedd 1848 a Deddf Llywodraeth Leol 1858, mewn ardaloedd poblog sydd heb festri neu gyngor trefi, neu gan gomisiynwyr gwella.  Nhw oedd yn gyfrifol am agweddau ar iechyd y cyhoedd, yn cynnwys glanhau strydoedd, carthffosiaeth a phriffyrdd.

 

Oeddech chi'n gwybod?   Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

 

Brycheiniog

Llanfair-ym-Muallt (Cyf: B/LB/BU) [11KB]

Y Gelli Gandryll (Cyf: B/LB/HA) [16KB]

 

Sir Drefaldwyn

Ewch i Sesiynau Chwarter Sir Drefaldwyn (M/QS)am Awdurdod Iechydol Gwledig Ffordun; Awdurdod Iechydol Gwledig Machynlleth; Awdurdod Iechydol Gwledig Y Drenewydd a Llanidloes. 

 

Sir Faesyfed

Tref-y-clawdd (Cyf: R/LB/A) [10KB]

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1872 cafodd y byrddau lleol eu hymgorffori a'r awdurdodau iechydol trefol, ynghyd a bwrdeistrefi a chomisiynau gwella, gyda'r awdurdodau iechydol gwledig yn gyfrifol am y gweddill.  (Yn 1894 fe ddaethon nhw'n gynghorau trefol a gwledig, q.v.)

Awdurdod Iechydol Gwledig Machynlleth; Awdurdod Iechydol Gwledig Y Drenewydd a Llanidloes. 

 

Sir Faesyfed

Tref-y-clawdd     R/LB/A
 

Gwneud apwyntiad i weld y cofnodion

 

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1872 cafodd y byrddau lleol eu hymgorffori a'r awdurdodau iechydol trefol, ynghyd a bwrdeistrefi a chomisiynau gwella, gyda'r awdurdodau iechydol gwledig yn gyfrifol am y gweddill.  (Yn 1894 fe ddaethon nhw'n gynghorau trefol a gwledig, q.v.)

*Gweler hefyd Bwrdeistref Brycheiniog (B/BR)ar gyfer Bwrdd Iechyd Lleol Brycheiniog ac Awdurdod Iechydol Trefol Brycheiniog.  


*Gweler Undeb Cyfraith Tlodion Brycheiniog (B/G/BR) a Dosbarth Gwledig Brycheiniog (B/RD/BR) ar gyfer Awdurdod Iechydol Gwledig Brycheiniog. 

*Gweler Undeb Cyfraith Tlodion Llanfair-ym-Muallt (B/G/BU) ar gyfer Bwrdd Iechyd Lleol Llanfair-ym-Muallt ac Awdurdod Iechydol Gwledig Llanfair-ym-Muallt. 

*Gweler Undeb Cyfraith Tlodion Crughywel (B/G/CR) ar gyfer Awdurdod Iechydol Gwledig Crughywel (B/G/CR/994)

*Gweler Bwrdeistref Y Trallwng (M/B/WE) ar gyfer Bwrdd Iechyd Y Trallwng.

*See also Knighton Local Board of Health (R/UD/KN/Q); Rhayader Rural Sanitary Authority (R/G/C)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu