Gwaith wedi dod i ben ar gyfleusterau teithio llesol yn Llanandras

Image of new paths in Presteigne
23 Ebrill 2018 

Image of new paths in PresteigneCyhoeddodd y cyngor sir bod prosiect i wella cyfleusterau teithio llesol mewn cymuned yng nghanolbarth Powys wedi dod i ben.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwella llwybrau yn Llanandras fel rhan o brosiect Llwybrau Diogel mewn Cymunedau sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Nod y prosiect yw gwella cyfleusterau teithio llesol yn y dref ac annog mwy o drigolion i gerdded neu seiclo teithiau byr yn hytrach na gyrru.

Mae'r gwaith gwella wedi bod yn llwyddiant mawr gyda chynnydd sylweddol yn nifer y trigolion a disgyblion sy'n defnyddio'r llwybrau newydd.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Nod y cynllun teithio llesol yn Llanandras yw annog pobl i gerdded neu seiclo teithiau byr yn hytrach na gyrru.  Bydd hyn yn helpu i wella iechyd a lles pobl leol, lleihau tagfeydd traffig a gwella'r amgylchedd.

"Rydym am gydnabod ymdrechion a chydweithrediad rhieni, staff yr ysgol gynradd a thrigolion Slough Road am barchu'r cyfyngiadau parcio newydd.   Mae hyn wedi golygu bod y nodweddion newydd ar y ffordd a fydd yn gwella diogelwch cerddwyr a beicwyr ar y llwybr newydd i'r ysgol gynradd, yn effeithiol.

"Gyda'r llwybrau newydd hyn, mae gan Lanandras un o'r cyfleusterau teithio llesol gorau yng Nghymru ac rydym yn mawr obeithio y bydd trigolion yn parhau i groesawu'r cynllun hwn ac yn dewis cerdded neu seiclo o fewn y dref."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu