Gweinidog yn ymweld â fflat â chymorth technoleg ym Mhowys

Image of the Welsh Government Ministers visiting party
24 Ebrill 2018 

Image of the Welsh Government Ministers visiting partyDaeth un o weinidogion Llywodraeth Cymru i Bowys yr wythnos yma (dydd Llun 23 Ebrill) i edrych ar sut rydym yn defnyddio technoleg i gynorthwyo â iechyd a lles yn y sir.

Ymwelodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies AC â fflat gofal â chymorth technoleg yn Llandrindod. Wedyn cyfarfu ag Uwch-gynrychiolwyr o Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys yn y dref.

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris; "Pleser o'r mwyaf oedd croesawu'r Gweinidog i Gyngor Sir Powys i weld sut rydym yn defnyddio technoleg i gynorthwyo trigolion gan leihau'r pwysau ar wasanaethau acíwt.

"Mae'r fflat yn dangos y dechnoleg ddiweddaraf ar ei gorau a sut y gallwn ei defnyddio i fynd i'r afael â materion mae pobl mewn sir fawr a gwledig yn eu hwynebu. Er enghraifft, gallwn ddefnyddio telefeddygaeth a gwell cyfathrebu.

"Trwy ddefnyddio'r dechnoleg newydd, fel y system monitro'r cartref a welsom heddiw ni heddiw, bydd teuluoedd a gofalwyr yn gallu monitro rhywun yn eu cartref wrth iddynt symud o gwmpas. Mae hyn yn eu galluogi i fyw'n annibynnol a thawelu meddyliau trwy sicrhau o bell fod popeth yn iawn.

"Mae defnyddio technoleg i gysylltu trigolion â gwasanaethau acíwt heb adael eu cartrefi yn cynnig cyfleoedd enfawr i'r unigolyn a'r gwasanaethau iechyd a gofal. Mae hyn yn brosiect ar y cyd â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, ac yn garreg filltir ddigidol i'n Strategaeth Iechyd a Gofal ar y Cyd yn Mhowys.

Ar ôl ymweld â'r fflat gofal â chymorth technoleg (TEC) aeth y Gweinidog i gyfarfod Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys. Mae'r Bwrdd yn cynnwys cyrff sector cyhoeddus allweddol megis Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys a chynrychiolwyr defnyddwyr y gwasanaethau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu