Cofnodion Methodistiaid

Dechreuodd John Wesley ar ei weinidogaeth yn 1739, a sefydlwyd Cymdeithasau Methodistaidd o'r cychwyn bron. Bu sawl ymwahaniad o'r prif sefydliad, a'r hynotaf yn eu plith, o bosibl oedd y Methodistiaid Cyntefig a wahanodd oddi wrthynt yn 1807, a'r Methodistiaid Annibynnol yn 1805.

Ffurfiodd tair cangen arall a oedd wedi ymwahanu yr Eglwys Fethodistaidd Unedig yn 1907. Yn 1932, unwyd yr holl grwpiau i Eglwys Fethodistaidd Prydain Fawr, ar wahân i'r rhaniad Annibynnol.

 

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn gwneud ymchwil ar eich rhan

 

Sir Frycheiniog

Cylchdaith Methodistiaid Wesleaidd Llanfair-ym-Muallt (Cyf: B/NC/4/A) [15KB]

Capel Methodistiaid Calfinaidd Carmel, Ystradgynlais Isaf (Cyf: B/NC/4/B) [12KB]

Cylchdaith Methodistiaid Cymraeg Aberhonddu (Cyf: B/NC/4/C) [11KB]

Capel Coffa Coke, Aberhonddu (Cyf: B/NC/4/D) [17KB]

Eglwys Methodistaidd Calfinaidd Trinity, Defynnog (Cyf: B/NC/4/E) [6KB]

Egwlys Methodistaidd Calfinaidd Tynewydd, Trecastell (Cyf: B/NC/4/F) [6KB]

Eglwys Methodistaidd Calfinaidd Salem, Trallong (Cyf: B/NC/4/G) [6KB]

Eglwys Bethel, Aberhonddu (Ref: B/NC/4/H) [5KB]

Methodistiaid Calfinaidd Dobsarth Uchaf Dyffryn Tawe (Ref: B/NC/4/I) [6KB]

 

Sir Drefaldwyn

Cofnodion Cyffredinol y Methodistiaid - Llanfyllin, Meifod, Machynlleth, Llanrhaeadr (Cyf: M/NC/4/A) [13KB]

Cylchdaith Bro Hafren - gweler Mansau yn Llanidloes, Y Drenewydd, Caersws, Capel Treberfedd (Cyf: M/NC/4/B) [22KB]

Capel Methodistiaid Calfinaidd Adfa (Cyf: M/NC/4/D) [12KB]

Capel y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig, Heol China, Llanidloes (Cyf: M/NC/4/E) [242KB]

 

Sir Faesyfed

Methodistiaid Cyntefig Tref-y-clawdd, Methodistiaid Wesleaidd Tref-y-clawdd; Llanfair-ym-Muallt (Cyf: R/NC/4/A) [315KB]

Capel Methodistiaid Calfinaidd Rhaeadr Gwy (Cyf: R/NC/4/R) [12KB]

Capel Methodistiaid Wesleaidd Rhaeadr Gwy (Cyf: R/NC/4/B) [13KB]

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r eglwysi Methodistaidd wedi'u rhannu'n gylchedau, gyda gweinidog arolygwr; a sawl cylchdaith yn ffurfio rhanbarth. Roedd Methodistiaeth Cymraeg yn Galfinaidd, ac wedi'i threfnu yn y dull Presbyteraidd.

Gweler trosglwyddiad i Lyfrgell Aberhonddu hefyd (B/D/LBY/4) am ragor o gofnodion.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu