Cofnodion Cymdeithasau a Sefydliadau Sir Frycheiniog

 

Cyngor Cymuned Gwledig Sir Frycheiniog (Cyf: B/SOC/1) [29KB]

Cymdeithas Cynghorau Plwyf/Cymuned Sir Frycheiniog (Cyf: B/SOC/2) [13KB]

Cymdeithas Amaethyddol Cymru (Cyf: B/SOC/3) [22KB]

British Legion Women's Section: Brecon and Radnor Bi-County Committee (Cyf: B/SOC/5) [26KB]

Union of Construction, Allied Trades and Technicians, Former Brecon Branch (UCATT) (Cyf: B/SOC/6) [23KB]

Brawdoliaeth Gweinidogion Aberhonddu (Ref: B/SOC/8) [13KB]

Oeddech chi'n gwybod?

Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cymdeithas Geidiaid Sir Frycheiniog (Cyf: B/SOC/9) [15KB]

Cymdeithas Gyfeillgar Syr Harry Ab Gwilym (Cyf: B/SOC/10) [17KB]

Celfydyddau Cymunedol Llanfair-ym-Muallt (Cyff: B/SOC/11) [12KB]

Cymdeithas Lles y Deillion Brycheiniog (Cyf: B/SOC/12) [15KB]

Grwp Astudio'r Gelli Gandryll (Cyf: B/SOC/13) [19KB]

Siambr Fasnach Llanfair-ym-Muallt (Cyf: B/SOC/14) [13KB]

Cymdeithas Geidiaid Lleol Ystradgynlais (Cyf: B/SOC/15) [18KB]

Ymddiriedolaeth Naturiolaidd Sir Frycheiniog (Cyf: B/SOC/16) [16KB]

NALGO - Cangen Brycheiniog (Cyf: B/SOC/17) [12KB]

Prosiect Hanes Llafar The Sleeping Giant (Cyf: B/S/SOC/18) [5KB]

Cymdeithas Sgowtiaid Sir Frycheiniog (Cyf: B/SOC/19) [13KB]

Cymdeithas Sgowtiaid Lleol Ystradgynlais a'r Cylch (Cyf: B/SOC/20) [14KB]

Cymdeithas Ceidwadwyr ac Undeb y Merched Sir Frycheiniog (Cyf: B/SOC/21) [12KB]

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Sir Frycheiniog (Cyf: B/SOC/22) [12KB]

Siop Oxfam, Y Gelli Gandryll (Cyf: B/SOC/23) [5KB]

Gough Constitutional Working Men's Club, Ystradgynlais (Cyf: B/SOC/24) [3KB]

Y Lleng Prydeinig, Cangen Ystradgynlais (Cyf: B/SOC/25) [3KB]

Cymorth Cymunedol Y Gelli Gandrull a'r Clych (Cyf: B/SOC/26) [8KB]

Pwyllgor Lles Plant Ystradgynlais (Cyf: B/SOC/27) [8KB]

Cymdeithas y Celfyddydau Cain ac Addurnol Sir Frycheiniog (Cyf: B/SOC/29) [6KB]

Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant [NSPCC], Cangen Aberhonddu a'r Clych, Rhanbarth Pontsenni a Defynnog (Cyf: B/SOC/30) [6KB]

Clwb Criced Talgarth/Ysbyty Canolbarth Cymrub (Cyf: B/SOC/33) [8KB]

 

Gweler hefyd Glybiau Criced Sir Frycheiniog (Cyf: B/D/LBY/7)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu