Cofnodion Casgliadau Amrywiol Sir Faesyfed

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan

 

Mae'r casgliadau mwyaf nodedig wedi'u rhestru isod.

Deunydd hanes lleol gan Clive Townsend (Cyf: R/X/6) [693KB]

Llawysgrifau'r awdur H.L.V. Fletcher tua 1940au - 1960au (Cyf: R/X/8) [693KB]

Casgliad Mr RCB Oliver, Llandrindod (Cyf: R/X/11) [693KB]

Rhan yn unig - cysylltwch ag Archifau Powys am ragor o fanylion

Gweithredoedd yn gysylltiedig ag eiddo ym mhlwyfi Llanbister, Llanllyr a Llanddewi Ystradenni, 1618-1758 (Cyf: R/X/34) [693KB]

Papurau teulu Sheen, Cefnllys a Betws Diserth 1827-1973 (Cyf: R/X/35) [693KB]

Cynlluniau ffermydd ac adeiladau Pencraig a Maesyfed oddeutu 1760 (Cyf: R/X/58) [693KB]

Catrawd Gwarchodlu Cartref Maesyfed (Cyf: R/X/63) [693KB]

Ystad a Chwmni Adeiladu Llandrindod (Cyf: R/X/81) [618KB]

Gweithwyr Cwm Elan: tystlythyrau a phenodiadau (Cyf: R/X/88) [618KB]

Gweithwyr Cwm Elan: tystlythyrau a phenodiadau (Cyf: R/X/88) [618KB]

Maenor Llanfair Llythynwg a Cholva (Cyf: R/X/118) [618KB]

Gweler hefyd (Cyf: R/X/156) [75KB]

Gweithredoedd eiddo yn ymwneud â Rhydoldog, Llansanffraid Cwmdeuddwr (Cyf: R/X/162) [75KB]

Papurau'r Parch DR Davies, Llanllyr (Cyf: R/X/165) [64KB]

Ysgol y Byddar, Llandrindod (Cyf: R/X/171) [1MB]

Dyddiaduron fferm William Weale (Cyf: R/X/180) [1MB]

Papurau'r teulu Hurst (Cyf: R/X/186) [1MB]

Dyddiaduron Joseph Wilding, Pregethwr Lleyg Methodistaidd, Cwm-y-geist (Cyf: R/X/193) [1MB]

Gweithredoedd Canoloesol Sir Faesyfed (Cyf: R/X/238) [19KB]

 

Mae'r catalogau ar gyfer y rhan fwyaf o'r casgliadau yn y gyfres R/X i'w gweld isod.  Mae yna rai bylchau gan nad yw pob un o'r catalogau ar gael mewn ffurf electronig. 

R/X/3 to /70 [693KB]

R/X/71 to /129 [618KB]

R/X/131 to /164 [75KB]

R/X/165 to /209 [64KB]

R/X/223 to /245 [31KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu