Cofnodion Mapiau

Maps imageMae casgliadau o fapiau o Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn o'r 16eg, 17eg, 18fed a'r 19eg Ganrif cynnar yn cael eu cadw yn nhair Amgueddfa'r Sir. Mae'r rhain yn fapiau wedi'u hengrafu, a gallant fod yn eithaf manwl.  Mae hi hefyd yn bosibl y bydd gan Amgueddfa'r Sir fapiau o Ffyrdd Cwmnioedd Tyrpeg sy'n dyddio o ail hanner y 18fed Ganrif.

Mae gan Archifdy'r Sir fynegeion cardiau sy'n nodi pa fapiau sydd ar gael ar gyfer pob plwyf, ac ar ba daflen o gyfres graddfa 6" yr OS y gellir dod o hyd i'r pentref sy'n rhoi enw'r plwyf. Mae dau fap yn nodi ffiniau hynafol y plwyf.

Mae'r rhain yn ddefnyddiol iawn, oherwydd nid yw pob un o'r hen ffiniau yn cyfateb â'r plwyfi modern, yn enwedig yn yr ardaloedd ffiniol lle, er enghraifft, roedd rhai o blwyfi Sir Amwythig yn mynd ar draws y ffin i Sir Drefaldwyn.

Mae cofnodion plwyfi a rhai cofnodion eraill yn cyfeirio at yr hen ffiniau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu