SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mapiau: Degwm

Mae Archifdy'r Sir wedi sicrhau llungopiau o holl fapiau ac atodlenni'r degwm ar gyfer Powys (tua 1830au - 1840au) gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae gan bron pob un o blwyfi Powys fap y degwm a dosraniad a luniwyd o dan Ddeddf Comisiynu'r Degwm 1836. Diben y ddeddf hon oedd trosi'r degwm blynyddol a dalwyd mewn caredigrwydd i'r ficer neu'r rheithor yn swm ariannol.

Fe all mapiau'r degwm a'r dosraniadau ddarparu enwau perchnogion a deiliaid, enw'r eiddo (os oes enw), cyfanswm y degwm a oedd yn daladwy, nifer yr erwau, ac weithiau defnydd y tir (tir pori, tir âr, dôl, ayb.) ac enwau'r caeau. Fodd bynnag, weithiau, bydd eiddo nad oedd yn talu'r degwm wedi'u eithrio, ac mewn rhai achosion, ni fydd map y degwm yn bodoli oherwydd fod y degwm eisoes wedi'i droi'n taliadau ariannol sefydlog cyn Deddf 1836.

Gellir gweld copiau o fapiau'r degwm yn P/X/9

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu