Mapiau: Yr Arolwg Ordnans

Mae Archifdy'r Sir yn cadw mapiau'r Arolwg Ordnans sydd â'r graddfeydd canlynol ar gyfer Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn. Nid yw unrhyw fersiwn yn gyflawn ar gyfer y siroedd hyn, ond mae mynegai cynhwysfawr ar gael yn yr ystafell chwilio. 

1": Milltir: Y rhifyn cyntaf o'r 1830au, diwygiwyd yn y 1870au, nid oes mapiau ar gael ar gyfer y sir gyfan. Rhifau'r taflenni ar gyfer Powys yw 42-60.  Mae'r gyfres diweddaraf, tua 1880au i 1912 hefyd yn anghyflawn.  Rhifau'r taflenni ar gyfer Powys yw 151-232.

2": Milltir: Llungopiau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru o luniau gweithiol y rhifyn cyntaf o 1809 i 1836. Mae'r set gyfan ar gael.

6": Milltir: Y rhifyn cyntaf o'r 1880au (ychydig iawn o enghreifftiau). Ail rifynnau o ddechrau'r 1900au (gorchudd da o'r sir). Rhifynnau dros dro yn seiliedig ar yr ail rifyn, gyda diwygiadau yn 1938 a 1948/49 (gorchudd eithaf da). Mae'r gyfres sydd wedi'i rifo wedi'i rannu'n daflenni GGn, GDn, DGN a DDn.

25": Milltir: Ychydig iawn o'r rhifynnau cyntaf o 1887 sydd ar gael. Ail rifynnau o'r 1900au cynnar yw mwyafrif y casgliad hwn, yn cynnwys y rheiny a ddefnyddiwyd wrth brisio tir. Mae mapiau o lawer o rannau o Sir Frycheiniog ar goll, ond mae rhagor o fapiau ar gael o Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn. Fodd bynnag, mae nifer ar goll ar hyn o bryd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu