SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mapiau: Deddf Cyllid 1910

Pan gynigodd David Lloyd George gyflwyno Treth Tir yn 1910, defnyddiwyd yr ail rifyn mapiau graddfa 25" i lunio cofrestrau o berchnogaeth tir.  Er na chafodd y dreth hon ei gweithredu, cafodd y gwaith papur ei gwblhau, ac mae'r "Doomsday Books" a grewyd yn dangos enwau perchnogion tir, perchnogion a deiliaid eiddo, ynghyd â nifer yr erwau a'r manylion a ddefnyddiwyd wrth asesu treth. 

Mae'r mapiau OS graddfa 25" sydd wedi'u marcio yn Archifdy'r Sir, ond mae'r cyfres o fapiau yn anghyflawn. Mae holl fapiau Sir Frycheiniog ar goll, ac mae yna fylchau yng nghyfres Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn, ond mae cofrestrau gwerthuso tir pob sir yn goroesi yn Archifdy'r Sir. Mae'r mapiau graddfa 6" yn llenwi rhai o'r bylchau yn Sir Faesyfed.

Mae set gyflawn o'r mapiau 25" a'r gyfres meistr o lyfrau'r Ddeddf Gyllid yn cael eu cadw yn y Swyddfa Cofnodion Cyhoeddus, Kew.

Gellir gweld ein daliadau o gofrestrau'r Ddeddf Cyllid yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu