Achau

Mae Siart Achau yn offeryn a ddefnyddir yn aml wrth astudio achyddiaeth. Defnyddir Siart Achau fel ffordd o arddangos llinach unigolyn penodol, neu ddisgynyddion unigolyn penodol.

 

 

Breconshire

  
B/D/ACA/table i:Williams o Abercamlais                  
B/D/ACA/table ii:Williams, Davies a Garnons Williams o Abercamlais
B/D/ACA/table iii:Garnons Williams o Abercamlais - tabl
B/D/ACA/ivWilliams o Benpont
B/D/ACA/table v:Penry o Llwyncyntefin   
B/D/ACA/table vi:Davies o Aberhonddu                 
B/D/ACA/table vii:Parry o Llandyfaelog Ter'r-graig  
B/D/BM/A9/1/1/1:Siart Achau manwl gyda lluniau - cangen Americanaidd o deulu Powell (teuluoedd Price a Powell o Gastell Madog)     
B/D/BM/A85/1/1:teulu Edwards Lywel
B/D/BM/A85/1/1/1: 1744-1963 trwy Evan Edwards
B/D/BM/A85/1/1/2:1744- 1963 trwy Margaret Edwards 
B/D/BM/A85/1/1/3:1744-1963 trwy Roger Edwards
B/D/BM/A85/1/1/4:1744-1963 trwy Samuel Edwards
B/D/BM/A85/1/2:1461-1880 teulu Mathew o Gastell-y-Mynach, oddi wrth Syr David Mathew, Banerwr i Edward IV   
B/D/BM/A107/1:Vaughan o Swydd Hampshire o ymweliad 1634, hefyd disgynyddion teulu Vaughan o Gollwyn ap ? hyd Chweched Iarll Lisburne, g. 1862    
BD/JGW:teulu Allen o'r Clas-ar-Wy/Henffordd 
 - teulu Bailey (Barwniaid, Glanusk)
 - Gwynne-Vaughan o Gynghordy, Erwyd, a Llanbadard Fawr
 - Lewis/Delahay Lewis o'r Celyn/Plas Celyn, Llanigon
 - Parry o Landyfaelog, Tre'r-graig (Hollis o Gaer-wynt)
 - Price o Lanigon
 - Prosser o Lyswen a'r Clas-ar-Wt
 - teulu Vaughan o Lanfeilo
 - Vaughan o Lanfeilo, Cathedin a Thalgarth
 - Watkins o Cusop a'r Gelli
 - Williams, Jones, Ricketts o Landeflle  
 - Williams Vaughn o Landefalle
 - Williams o Wernyfed ac Elham, Swydd Gaint
B/D/JPO/6/149:Disgynyddion brodyr a chwiorydd gwaed coch cyfan John Evans, tad Mrs Sarah Evans Watkins gynt o Ynys-fawr (Ynys-faen) Llywel   
B/D/JPO/6/150-1:Disgynyddion brodyr a chwiorydd Gwenllian Evans (Price cyn priodi), mam i Mrs Sarah Evans Watkins, gynt o Ynys-fawr (Ynys-faen) Llywel   
B/D/JPO/6/154:teulu Evans a disgynyddion Daniel Evans (Cwmhydfer)
B/D/JPO/6/155:Siart: perthnasau Sarah Evans Watkins, teuluoedd Price, Joseph ac Evans
B/D/JPO/9:teulu Powell family o Perthi, Llaneilo Graban, teulu Watkins o Fronllys a Llandyfaelog Fach   
 
B/D/JPO/11:

teulu Mayberry o Aberhonddu

teuluoedd Wilkins/De Winton o Faesderwen, Llanfrynach

 - teulu De Winton family o Dy-Mawr, Llanfeugan

 - teulu Churchey  o

Aberhonddu

 - teulu  Hussey o Aberhonddu 
 

B/D/JPO/17:Price family of Nantygwared, Llywel; Powell family of Cefnygweision, Isclydach, Llywel  
B/D/WWA/2/87-100:teulu Price family o Nantygwared, Llywel; teulu Powell o Gefnygweision, Isclydach, Llywel 
B/DX/17:teuluoedd Williams o Langatwg 1763-1822
B/DX/19/3: Siart Achau T. Harri Jones o Lanfair-ym-Muallt 
BX/7:teuluoedd Lewis a Davies o Gwrt-y-Gollen, Llangenni, yn dangos disgynyddion Richard Lewis (d 1753) o Gwrt-y-Gollen    
BX/23:teulu Sayce o Lanfair-ym-Muallt a Phontrilas (Henffordd) 

 

Trefnu apwyntiad i weld y cofnodion Cysylltu â ni gyda chwestiwn am gofnodion Archifau Powys

 

Maldwyn

  
M/D/BOM/3:Papurau a gyflwynwyd gan yr Uwch-Gapten Bonnor-Morris
M/D/BOM/3/34:Nodiadau achau ar hynafiaid Evans (canol/diwedd 17eg ganrif) 
M/D/BOM/3/35:Rhan o "genealogy of John Powell now of London" oddi wrth Phillip ap Mericke o Drewern, Maesyfed, gyda siart achau teulu Docwra a darlun o'r Arfbais 1633
M/D/BOM/3/36:Disgynyddion Edward Evans mab Lewis Evans (17eg ganrif), nodyn wedi'i atodi o 1836 i ddweud bod Edward yn frawd i John, prynwr Glanbrogan, a oedd yn byw yng Nhgae Hywel, Llanfechan
M/D/BOM/3/37:Disgynyddion Jeven ap Llewelyn ap Einion, Dafydd ap  Llewelyn ap Kylynnin (ei frawd) a Jenkin hir ap Jeven (ar ôl1677)
M/D/BOM/3/39:Darn bach o siart achau William Kyffin o "Trevrhiw"    [Trefriw, Sir Gaernarfon]
M/D/BOM/3/41:Siart Achau Siarl 1af i Llewelyn ap Gruffudd o History of Cambria Dr Powel's
M/D/BOM/3/42:Swp o siartiau achau, nodiadau a phapurau cysylltiedig ar gyfer teuluoedd Evans, Pughe a theuluoedd erall (19eg ganrif) (rhai ohonynt mewn darnau)
M/X/76/11:Siart achau yn dechrau gyda Jeffery Poole ac Elizabeth Nightingale 2/10/1867
MX/93/8/37-63:achau Capt Griffiths  
M/X/93/77:Casgliad Millford Hall 
M/X/93/77/1:Dafydd ap Gruffydd b. 1660 - Peter Lewis b.1908
M/X/93/77/2:David Davies 1710 - Peter Lewis 1908; Hugh Lewis, Machynlleth 19c - Peter Lewes 1908
M/X/93/77/500:Siartiau achau Perkins, Griffiths a Lewis (rhan) Perkins (cefndryd yn Tasmania) tua 1944  
M/X/114:Siart achau Owen Ashton o Lawryglyn
M/X/154/3:Siart achau teulu Allen o'r Trallwng, ac yna o Faesfron, 1698-1868

 

Trefnu apwyntiad i weld y cofnodion Cysylltu â ni gyda chwestiwn am gofnodion Archifau Powys

Maesyfed

  
RX/11/table i:Jones o Oldcastle
RX/11/table ii:Jones o Oldcastle and Rogers o Rhiwau
RX/11/164:teulu Wishlade
RX/11/223:teulu Parry o Langurig a Rhaeadr Gwy, 19eg-20fed 
RX/11/305:Beavan o Lwngwillam (?Cwmgwilym, Newchurch), Tyn y Cwm (Newchurch) a Chastell Craddock
RX/11/306:Jones-James (oddi wrth Rice James o Nantmel) a Calvert o Ockley Court, Surrey, a Beavan o Dy'n y Cwm a Hugh Thomas (1673-1721), Dirprwy Herodr
RX/11/307:Allen o Oakfield
RX/11/308:John Walsh a theuluoedd cysylltiedig
RX/11/309:teulu Green
RX/11/310:Evans o Lwynbarried
RX/11/311:Humphreys o Aberriw, Maldwyn
RX/11/312-3:Sladen, Banks, Davies, Oliver a Whalley
RX/11/314-5:Jones - Humphreys
RX/11/316:teulu Baskerville
RX/11/317:teulu Lindner
RX/11/318:Vaughan o Lwynmadog, Llansanffraed-yn-Elfael
RX/11/319:teulu Price o Lwyn-cus, Llanllywenfel 
RX/11/320:teulu Gwyn family o Faesllech a Garth  
RX/11/321:teulu Jeffreys o Aberhonddu
RX/11/322:teuluoedd Bowen, Y Trallwng, a'r Tyddyn, Llandinam
RX/11/323:Davies o Gwardolau, Llansanffraid Cwmdeuddwr
RX/11/324:Morgan o Betws Diserth a Nantmel
RX/11/326:Poole-Hughes
RX/11/327:Williams o Skynlas, Y Clas-ar-Wy, Rogers a Richards o Llandysilio, Dinbych
RX/11/328-9:Jones o Drefonnen a Phencerrig
RX/11/330:Jones o Bencerrig ac Evans o Lwynbarried
RX/11/331:Jones, Jones Beavan a Hope
RX/11/334:Walsh, Fowke, Maskelyn, Strachey, Benn(Walsh) a Clive
RX/11/335:Griffiths o'r Box, Glascwm
RX/11/415:teulu Venables
RX/11/562-633:teulu Beavan, Glascwm a chysylltiadau gyda'r teulu Vulliamy
RX/11/567-571:teulu Beavan o Dy'n-y-Cwm, Newchurch, a Chastell Cradoc, Sir Gâr, a Bryn-yr-hydd, Llowes
RX/11/579:teulu Vulliamy
RX/42:Roots in Radnorshire, teulu Lloyd
RX/72:Lloyd  Gefnbarrach a Hall o Benddol 1616-1861  
RX/108:teulu Bright o Heyop

 

Other Information

Enw arall ar siart achau s'n canolbwyntio ar holl hynafiaid unigolyn penodol yw  "birth brief". Bydd siart o'r math yma yn aml yn canolbwyntio dim ond ar y disgynyddion gwrywaidd, a bydd priodasau disgynyddion benywaidd yn cael eu cofnodi, ond nid eu plant. Bydd y siart achau felly'n cwmpasu dim ond y rheiny sy'n rhannu'r un cyfenw. 

Mae ffurf "coeden deulu" ar siart achau yr un mor gyffredin. Mae'r ffurf yma'n dangos disgynyddion unigolyn penodol, ac felly'n amlygu perthnasau fel brodyr, chwiorydd a chefndryd na fyddai'n ymddangos ar y siart achau o'r math cyntaf. 

Yn ogystal ag enwau unigolion, mae'n arferol hefyd cynnwys man a dyddiad geni, priodi a chladdu pob unigoln ar y siart. Yng Nghymru a Lloegr, byddai siartiau achau'n cael eu cynnwys yn swyddogol yn y College of Arms yn wirfoddol, ond codir tâl ar y cyhoedd am gael eu gweld.

Daeth y cyfeiriadau at siartiau achau ar y dudalen yma o'n catalogau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu