SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffotograffau a Lluniau: Swyddfa Archifau Sirol

Old Pic's 1Yn Archifdy Sir Powys, ceir nifer cyfyngedig o ffotograffau, cardiau post ac engrafiadau, ynghyd â thoriadau o nifer o gylchgronnau a phapurau newydd sy'n cynnwys deunydd darluniol, a roddwyd gan Lyfrgell Caerdydd.

Mae'r eitemau hyn yn ymwneud â Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn dangos Trefi, Cwm Elan (cyn, yn ystod ac ar ôl adeiladu'r argaeau), Eglwysi, Tai yn y Wlad, lleoliadau ar yr Afon Gwy, ac amrywiaeth o leoliadau twristaidd poblogaidd yn y 18fed a'r 19eg Ganrif.

Daw'r rhan fwyaf o'r engrafiadau o tua'r flwyddyn 1830, gyda nifer fechan yn dyddio o ddiwedd y 18fed Ganrif.

Mae ffotograffau a chardiau post yn ymwneud â phob maes a phob pwnc, gyda'r Trefi a Chwm Elan yn ymddangos yn aml (golygfeydd o ddechrau'r 20fed Ganrif sy'n dominyddu'r rhain). Mae yna rai cardiau post o gyfresi Valentine a Wrench.

Mae yna nifer o doriadau o 'The Builder' a 'Building News', yn cynnwys cynlluniau a golygfeydd o Eglwysi, Tai ac Adeiladau Cyhoeddus, tua 1880-1900. Ceir adroddiadau ar adeiladu Cronfeydd Dwr Cwm Elan o 'The Engineer' a'r 'Daily Graphic'. Ceir erthyglau o 'The Christian Pictorial' o 1895, ynghyd â phapurau newydd lleol a chenedlaethol, yn cynnwys 'The Illustrated London News'.

Mae yna ddau gasgliad amrywiol sy'n ymwneud â Phowys gyfan. Mae'r rhain yn cynnwys golygfeydd o orsafoedd rheilffordd a dynnwyd yn ystod 1965-1967. Ffotograffau o hen system Rheilffyrdd Cambrian/Rheilffordd Great Western yw'r rhain yn bennaf, a cheir casgliad ar wahân o safleoedd masnachol, Tafarndai yn bennaf, a dynnwyd yn 1970-1994.

Yn ddiweddar, rydym wedi derbyn casgliad o ffotograffau du a gwyn o drefi a phentrefi Powys, a dynnwyd yn y 1940au a'r 1950au (mae rhai o'r lluniau hyn wedi mynd i'r amgueddfeydd).

Cyfeirnodau Archifdy Sir Powys:  B/D/CL; R/D/CL; M/D/CL; P/X/6; P/X/12; P/X/13.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu