SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffotograffau a Lluniau: Amgueddfa'r Sir

Mae casgliadau ffotograffiaeth helaeth ym mhob un o dair amgueddfa'r sir. Fodd bynnag, mae'n bosibl na fydd casgliadau pob un ohonynt wedi'u catalogio, felly efallai na fydd modd cael mynediad iddynt yn yr achosion hynny. Mae mwyafrif y ffotograffau yn dangos trefi, pentrefi ac unigolion, ac maent yn dyddio o'r cyfnod plât sych. Fodd bynnag, mae hi bron yn sicr fod yna rai ffotograffau sy'n dyddio o gyfnod cynharach na'r 1870au. Mae'n bosibl y bydd y rhain yn cynnwys ambell ffotograff ambroteip, tunteip a stereosgopig.

Mae nifer o'r ffotograffau hyn yn waith ffotograffwyr lleol a oedd yn weithgar ymhell i mewn i'r 20fed Ganrif mewn rhai achosion. Mae negatifau gwydr Rougham Roberts yn Amgueddfa Sir Faesyfed. Roedd ef yn tynnu ffotograffau yn yr ardal rhwng y 1890au a'r 1940au. Mae'r amgueddfa hon hefyd yn gartref i negatifau Sharples, ei ragflaenydd (1870au/90au), a Chyfres Hudson (cyn 1901).

Bu ffotograffydd lleol o'r enw Anderson yn gweithio yn Ardal Y Trallwng, a gellir adnabod rhagor o ffotograffwyr trwy gyfeirio at gyfeirlyfrau Kelly yn Archifdy'r Sir. Cofiwch y byddai rhai o'r rhain wedi bod yn fferyllwyr hefyd. Mae hyn yn wir am G.M.Perkins o Dref-y-clawdd, a dynnodd nifer o ffotograffau o rheilffyrdd lleol yn y 1900au cynnar.

Mae'r amgueddfeydd yn cofio enwau nifer o ffotograffwyr a oedd wedi'u lleoli yn Aberhonddu tua diwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif. Yn Amgueddfa Brycheiniog, ceir enghreifftiau o waith gan Stiwdio Griffiths, Robert Crawshay, H. Hobbiss, yn ogystal â Charles Smith Allen o Ddinbych-y-pysgod a P.B.Abery o Lanfair-ym-Muallt, a fu'n gweithio yn Aberhonddu yn y 1890au a'r 1900au. Roedd rhai, er enghraifft O. Jackson a J. Clark yn dosbarthu Cardiau Post, a ddaeth yn boblogaidd iawn ym Mhrydain fel ffordd o gyfathrebu, ar ôl Swyddfa'r Post ganiatau i gardiau â lluniau cael eu hanfon drwy'r post yn 1894.

Hefyd, dosbarthodd cwmniau cenedlaethol gardiau post a oedd yn dangos golygfeydd o drefi a mannau hardd yn y tair rhanbarth, yn enwedig Cwmni Valentines, cwmni poblogaidd Francis Frith, Thomas Bros. o Lerpwl a Warwick & Sons o Oldham, yn ogystal â Chwmni Rheilffordd Llundain a'r Gogledd orllewin (Gorsaf Llandrindod tua 1905). Mae cardiau post yn rhan bwysig o'r casgliadau o ffotograffau sy'n cael eu cadw yn Amgueddfeydd y Sir.

Gweler BRECON IN OLD PHOTOGRAPHS a gasglwyd gan AMGUEDDFA BRYCHEINIOG, WELSHPOOL IN OLD PHOTOGRAPHS a gasglwyd gan EVA B. BRENDSDORFF, AROUND LLANDRINDOD WELLS a gasglwyd gan CHRIS WILSON a RADNORSHIRE gan Archifdy Sir Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu