SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfeirlyfrau Masnach a Chyfeirlyfrau eraill

Dechreuwyd y cyfeirlyfrau masnach yn yr ail ganrif ar bymtheg i ddarparu cyfeiriadau i fasnachwyr a dynion busnes. Erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd y Swyddfa Bost yn eu defnyddio i ddarparu cyfeiriadau cywir ar gyfer prif ddinasyddion mewn trefi a phentrefi.

Cedwir y cyfeirlyfrau canlynol yn y Llyfrgelloedd Rhanbarthol ac yn Swyddfa Archifau'r Sir.  Oherwydd eu bod yn rhestru masnachwyr a gwasanaethau yn ogystal ag enwau unigolion maent o werth mawr i olrheinwyr achau a'r hanesydd lleol.  Argraffwyd llawer o'r cyfeirlyfrau hyn gan gwmniau preifat, megis 'Kelly's', ac roeddynt yn cynnwys gwybodaeth am y trefi a'r pentrefi roeddynt yn sôn amdanynt.

 

 • Dyddid: 1791
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Cyfeirlyfr Prydeinig Cyffredinol (UK)
 • Ardal: Sir Frycheiniog; Llyfrgell Ranbarthol Aberhonddu
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1798
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Cyfeirlyfr Prydeinig Cyffredinol (UK)
 • Ardal: Sir Frycheiniog; Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1822
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd 
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1825
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (tua 1825)

 

 • Dyddid: 1828
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1828
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WELL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1829
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol (NEW) & Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1829
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Aberhonddu
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1830
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1830
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (De Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1831
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Boundary Commission
 • Ardal: Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1835
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1835
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Pigot & Co's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1840
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Robson's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1844
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Slater's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche (late Pigot & Co)

 

 • Dyddid: 1849
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Hunt & Co's (Gloucester)
 • Ardal: Sir Frycheiniog (Llyfrgell Ranbarthol Aberhonddu, CR)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1850
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Slater's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche (late Pigot & Co)

 

 • Dyddid: 1856
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Slater's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche (late Pigot & Co)

 

 • Dyddid: 1858
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Slater's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (late Pigot & Co)

 

 • Dyddid: 1859
 • Teitl y Cyfeirlyfr: J. Jones (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd 
 • Nodiadau: Fiche (Wrexham only)

 

 • Dyddid: 1863
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Cyfeirlyfr y Sir
 • Ardal: Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1868
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Slater's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche (yn ddiweddarach Pigot & Co)

 

 • Dyddid: 1871
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Trosglwyddiadau tirfeddianwyr
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (From 1871 Census)

 

 • Dyddid: 1871
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Trosglwyddiadau tirfeddianwyr
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1874
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Worrall's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1876
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Cassey's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1881
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Almanac Caergybi
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (MAC)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1881
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Crocker's (Ardal Wrecsam)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1882
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Almanac Caergybi
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (MAC)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1883
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Almanac Caergybi
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (MAC)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1883
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Slater's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche (late Pigot & Co)

 

 • Dyddid: 1884
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Almanac Caergybi
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (MAC)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol (NEW) & Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1886
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Porter's (Fflint a Dinbych)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1889
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Sutton's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1889
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Sutton's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1890
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Shropshire & N. Cymru Almanac
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1890
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Shropshire & N. Cymru Almanac
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1891
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (De Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Aberhonddu
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1891
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Llandrindod Wells Guide
 • Ardal: Sir Faesyfed, Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1894
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Park Penny Guide
 • Ardal: Montgomersyhire, 
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1895
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Bennett's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Montgomersyhire, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1895
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Bennett's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Montgomersyhire
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd. Ardal
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1895
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Bennett's (De Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Montgomersyhire
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1895
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Montgomersyhire, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1895
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1895
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Slater's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche (late Pigot & Co)

 

 • Dyddid: 1896
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Llandrindod Wells Illus. Guide
 • Ardal: Sir Faesyfed (Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (pub. Bufton)

 

 • Dyddid: 1897
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Park Penny Guide
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (MON)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol (Montgomery & district)

 

 • Dyddid: 1901
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1904
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1904
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1905
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1905
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1906
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1906
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1906
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1907
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Cyfeirlyfr Ffon y Swyddfa Bost
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Montgomershire, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1907
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Post Office Telephone Directory
 • Ardal: Montgomershire
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1908
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WELL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1908
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WELL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1909
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Bishop's Powysland Almanack
 • Ardal: Montgomershire
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1909
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)
 •  
 • Dyddid: 1909
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1910
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1910
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1911
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1911
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1912
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1912
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Montgomershire (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1913
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Bennett's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Montgomershire
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1914
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Burke's (UK)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Montgomershire, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1914
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (De Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Aberhonddu
 • Nodiadau: Gwreiddiol: Brecon entry missing

 

 • Dyddid: 1914
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Llanidloes Almanack & c.
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (LLI)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1914
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanac
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1914
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanac
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1915
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili (detholiadau)

 

 • Dyddid: 1915
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1916
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Llandrindod Wells Guide
 • Ardal: Sir Faesyfed (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1916
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Llandrindod Wells Guide
 • Ardal: Sir Faesyfed (Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1917
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1917
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Payne's Welshpool Almanack
 • Ardal: Sir Drefaldwyn (WEL)
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Gwreiddiol a chopi

 

 • Dyddid: 1922
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Bennett's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1926
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (De Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Aberhonddu
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1926
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (De Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1926
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Kelly's (Cymru)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1932
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Cope's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn 
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1936
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Bennett's (Gogledd Cymru)
 • Ardal: Sir Drefaldwyn 
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir, Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Fiche

 

 • Dyddid: 1936
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Cymru Trades Directory
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Archifdy'r Sir
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1936
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Cymru Trades Directory
 • Ardal: Sir Drefaldwyn
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd
 • Nodiadau: Ffacsimili

 

 • Dyddid: 1948
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Crockford's Clerical (UK)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1952
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Burke's (UK)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1968
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Debrett's (UK)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

 

 • Dyddid: 1986
 • Teitl y Cyfeirlyfr: Crockford's Clerical (UK)
 • Ardal: Sir Frycheiniog, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed
 • Lleoliad: Llyfrgell Ranbarthol Llandrindod
 • Nodiadau: Gwreiddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu