SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwirfoddoli i wneud Astudiaethau Lleol gyda Chyngor Sir Powys

Gwirfoddoli i wneud Astudiaethau Lleol gyda Chyngor Sir PowysRy'n ni'n chwilio am wirfoddolwyr i helpu ein hymwelwyr i gael y mwyaf o'r archifau. Nid rôl arbenigol yw hon a byddai'n ddelfrydol ar gyfer rhywun sy'n mwynhau cwrdd â phobl newydd a'u helpu hwy i ddatrys problemau.

Diddordeb mewn hanes lleol a'r ardal? Hapus i ddefnyddio cyfrifiadur ac i helpu eraill i ddefnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer ymchwilio? Efallai eich bod wedi ymchwilio i'ch goeden deuluol? Ar gael yn ystod yr wythnos?

Ydych chi'n gallu cyd‐dynnu'n dda ag eraill? Ydy hanes yn ddifyrrwch pur gennych? Os felly  byddai'r swydd hon yn ddelfrydol i chi. 
 
Diben y swydd  Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff yn yr ystafell ymchwilio ac yn helpu pobl newydd sy'n ymweld â ni a defnyddwyr rheolaidd. Byddwch yn sicrhau eu bod yn gallu manteisio i'r eithaf ar yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn Archifau Powys. Hefyd byddwch yn helpu i hyrwyddo'r gwasanaeth a rhoi cymorth ychwanegol lle bo angen.

Beth fyddech chi'n ei wneud?  

 • Croesawu ymwelwyr i'r Archifau a'u helpu i ymgyfarwyddo
 • Rhannu'ch diddordeb mewn hanes lleol a hanes y teulu
 • Helpu gydag ymholiadau hanes y teulu fel y bo'n briodol. Hefyd byddech yn defnyddio  Ancestory.com, cofrestriadau plwyf, ffurflenni cyfrifiad, papurau newydd ac adnoddau eraill
 • Helpu i ddatblygu prosiectau astudiaethau lleol
 • Helpu ymwelwyr i ddefnyddio'r teclynnau ddarllen meicroffilm a chyfrifiaduron er mwyn gwneud gwaith ymchwil
 • O dro i dro mae adnoddau yn yr adran astudiaethau lleol yn mynd allan o drefn felly byddai'n wych pe baech chi'n gallu eu rhoi'n ôl yn eu trefn

Am ba fath o berson rydym yn chwilio? 

Ni fyddai rhaid i wirfoddolwyr feddu ar sgiliau neu brofiad arbennig, ond byddai'r swydd yn  ddelfrydol ar gyfer rhywun sydd yn berchen ar y rhinweddau hyn:

 • Yn medru chwilio'r Rhyngrwyd a defnyddio cyfrifiaduron yn fedrus  
 • Sgiliau cyfathrebu da 
 • Sgiliau da rhwng pobl â'i gilydd  
 • Diddordeb mewn treftadaeth a hanes y teulu
 • Y gallu i weithio fel rhan o dîm neu ar eich pen eich hun
 • Prydlon a dibynadwy
 • Hoffi ymwneud â phobl
 • Gwybodaeth o wahanol blwyfi Powys neu'n gallu darllen map i ddangos eu ffiniau
 • Yn cefnogi'r gwasanaeth archifau yn ein hymrwymiad i sicrhau bod ein digwyddiadau'n llawn croeso, yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd eu deall. 

 
Nid yw'r swydd hon yn un gorfforol ac mae'n hawdd i bobl anabl gyrraedd yr adeilad a mynd  o'i gwmpas.

 

 Gwnewch gais i wirfoddoli gydag Archifau Powys Gwnewch gais i wirfoddoli gydag Archifau Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu