Trefnu i gael copi o'n harchifau

Copy certificate icon

Os ydych angen copiau o ddogfennau o'n harchifau ar gyfer gwaith ymchwil preifat, gallwch eu harchebu o Archifdy Powys.  Efallai ni fyddwn yn gallu delio â cheisiadau am nifer fawr o ddogfennau, felly os ydych am gael nifer o ddogfennau, mae croeso i chi gysylltu â ni i weld os gallwn helpu. 

DiwygPris

Allbrint o'r cyfrifiadur

£1 yr un (a phris postio a phacio)
Microffilm A4 /Allbrint ficheGofynnwch am fanylion
Copiau digidolGofynnwch am fanylion

 

TrwyddedauArchebu copiau

Os hoffech chi dynnu lluniau camera o ddogfennau yn ein hystafell chwilio, bydd angen i chi brynu trwydded ffotograffiaeth a fydd yn caniatáu i chi dynnu lluniau at ddibenion ymchwil preifat.   

Dyma'r prisiau cyfredol ar gyfer ein trwyddedau:

  • Trwydded am ddiwrnod - £9
  • Trwydded am flwyddyn- £50

Lawrlwytho'r ffurflen trwydded ffotograffiaeth [63KB]

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais am gopïau isod ac yna anfonwch hi atom yn y cyfeiriad sydd ar y dudalen hon.

Ni fydd rhaid i chi anfon taliad gyda'r ffurflen byddwn yn rhoi gwybod i chi faint sydd angen i chi dalu cyn i ni anfon y copiau atoch.

Gallwch dalu gydag arian parod, siec neu trwy ein Cyfleuster Talu Ar-lein

Lawrlwythwch y ffurflen gais am gopi [83KB]

 

Nid yw'r drwydded ffotograffiaeth yn caniatáu i chi atgynhyrchu, cyhoeddi nac arddangos ffotograffau digidol.  I gael caniatâd i wneud hynny, lawrlwythwch y ffurflen ganiatâd isod a'i hanfon at y Prif Swyddog Amgueddfeydd ac Archifau yn Archifau Powys.  Byddwn yn rhoi gwybod os gallwn roi caniatâd i chi, a byddwn yn rhoi gwybod i chi faint y bydd angen i chi dalu.

Lawrlwytho'r ffurflen ganiatad ar gyfer atgynhyrchu dogfennau [55KB]

Gallwch weld ein taliadau yma

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu