Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Archwilio carcasau wyn yn cael eu dympio

Image of some lamb carcasses
24 Ebrill 2018 

Image of some lamb carcassesMae'r cyngor sir yn archwilio achosion lle mae nifer o garcasau wyn wedi cael eu dympio yn ne Powys.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor ar hyn o bryd yn archwilio'r achos hwn a ddigwyddodd o amgylch ardal Aberhonddu / Bwlch o'r sir.

Mae'r achos wedi arwain at y gwasanaeth yn cyflwyno gair i atgoffa'r gymuned ffermio ym Mhowys i waredu â charcysau anifeiliaid yn y ffordd gywir.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod o'r Cabinet dros Safonau Masnach: "Rydym yn cymryd y materion hyn o ddifrif oherwydd y perygl o afiechydon a ddaw yn eu sgil.

"Mae'r gyfraith ar waith i reoli afiechydon rhag lledaenu i anifeiliaid eraill ac i ddiogelu'r gadwyn fwyd ddynol. Mae torri'r gofynion hyn yn cyflwyno bygythiad i iechyd anifeiliaid a phobl."

Yn unol â Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodaeth) (Cymru) 2014, mae gofyn i ffermwyr gasglu, cludo a gwaredu â phob carcas mewn ffordd a gymeradwyir.

"Os na fydd ffermwyr yn dilyn y rheoliadau hyn, yna byddwn yn archwilio ac yn cymryd y camau gweithredu priodol," meddai'r Cyng. Evans.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth am y digwyddiad hwn, dylent gysylltu â Safonau Masnach ar 01874 623420.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar y rheoliadau trwy edrych ar yr adran cyngor i fusnesau o fewn www.powys.gov.uk/safonaumasnach a chlicio ar Iechyd a Lles Anifeiliaid.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu