SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Archwilio carcasau wyn yn cael eu dympio

Image of some lamb carcasses
24 Ebrill 2018 

Image of some lamb carcassesMae'r cyngor sir yn archwilio achosion lle mae nifer o garcasau wyn wedi cael eu dympio yn ne Powys.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor ar hyn o bryd yn archwilio'r achos hwn a ddigwyddodd o amgylch ardal Aberhonddu / Bwlch o'r sir.

Mae'r achos wedi arwain at y gwasanaeth yn cyflwyno gair i atgoffa'r gymuned ffermio ym Mhowys i waredu â charcysau anifeiliaid yn y ffordd gywir.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod o'r Cabinet dros Safonau Masnach: "Rydym yn cymryd y materion hyn o ddifrif oherwydd y perygl o afiechydon a ddaw yn eu sgil.

"Mae'r gyfraith ar waith i reoli afiechydon rhag lledaenu i anifeiliaid eraill ac i ddiogelu'r gadwyn fwyd ddynol. Mae torri'r gofynion hyn yn cyflwyno bygythiad i iechyd anifeiliaid a phobl."

Yn unol â Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodaeth) (Cymru) 2014, mae gofyn i ffermwyr gasglu, cludo a gwaredu â phob carcas mewn ffordd a gymeradwyir.

"Os na fydd ffermwyr yn dilyn y rheoliadau hyn, yna byddwn yn archwilio ac yn cymryd y camau gweithredu priodol," meddai'r Cyng. Evans.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth am y digwyddiad hwn, dylent gysylltu â Safonau Masnach ar 01874 623420.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar y rheoliadau trwy edrych ar yr adran cyngor i fusnesau o fewn www.powys.gov.uk/safonaumasnach a chlicio ar Iechyd a Lles Anifeiliaid.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu