SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor yn sicrhau £1m ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth leol

bus
27 Ebrill 2018 

busMae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau dros £1 miliwn o grantiau i helpu ariannu cynlluniau trafnidiaeth leol yn y sir.

Dyrannwyd y cyllid sylweddol, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yr wythnos ddiwethaf (Dydd Mercher, Ebrill 18), drwy'r Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol (£450,000); Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (£322,229), Cronfa Cludiant Lleol (£175,000) a Grant Diogelwch ar y Ffyrdd (£101,850), sy'n dod i gyfanswm o £1,049,079.

Bydd y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol yn cael ei defnyddio i wella cyfleusterau cyfnewidfeydd trafnidiaeth gyhoeddus yn Llandrindod, Machynlleth a'r Trallwng.

Bydd yr arian Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn cael ei ddefnyddio i greu llwybr oddi ar y ffordd i Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd a bydd yn cysylltu â chyfleusterau hamdden, eiddo masnachol ac eiddo yn y dref ac ystadau preswyl a fydd yn gwella diogelwch ar y ffyrdd ac yn annog cerdded a beicio yn y gymuned leol.

Bydd y Gronfa Cludiant Lleol yn caniatáu i'r cyngor gynllunio cynlluniau teithio llesol ar gyfer Crughywel a Llangatwg, Tref-y-clawdd, Llandrindod, Y Drenewydd, Llanandras a'r Trallwng.

Bydd y Grant Diogelwch ar y Ffyrdd yn caniatáu i'r cyngor barhau i ddarparu ei fentrau diogelwch ar y ffyrdd i wneud y ffyrdd ym Mhowys yn fwy diogel i bob defnyddiwr.

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru wedi dyrannu'r arian hwn y bydd trigolion a busnesau'n elwa ohono.

"Mae'r cyllid yn fuddsoddiad sylweddol a bydd yn gwella diogelwch ar y ffyrdd, yn gwella cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus ac yn darparu llwybrau gwell a rhagor ohonynt a fydd yn galluogi pobl Powys i gerdded a beicio ac i wneud hynny'n ddiogel."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu