Hadau llwyddiant Llyfrgell Crughywel

Image of the Crickhowell library gardening session
30 Ebrill 2018 

Image of the Crickhowell library gardening sessionMae Llyfrgell Crughywel yn mynd o nerth i nerth o dan y cytundeb partneriaeth rhwng Ysgol Uwchradd Crughywel a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys gyda nifer yr ymwelwyr wedi cynyddu 10% yn ystod y 3 mis cyntaf eleni.

Mae'r fenter newydd i sicrhau dyfodol y llyfrgell wedi llwyddo oherwydd parodrwydd y ddau sefydliad i weithio gyda'i gilydd ar y cyd â Chyfeillion Llyfrgell Crughywel sydd wedi bod yn codi arian a threfnu ystod eang o weithgareddau yn y llyfrgell er mwyn hybu diddordeb a chyfranogiad y gymuned.

Mae'r dydd Sadwrn olaf o bob mis yn cael ei neilltuo fel "diwrnod garddio", pan wahoddir aelodau parod o'r gymuned i fynd i ardd y llyfrgell rhwng 10am - 1pm i blannu a chwynu lle bo angen.  Mae'r gwaith hyd yn hyn yn golygu bod yna gymysgedd o blanhigion lliwgar ac ardal eistedd ddeniadol i bawb ei mwynhau.

Bu nifer o aelodau'r 'cubs' o Sgowtiaid 1af Crughywel a Llangatwg hefyd yn gweithio tuag at eu Bathodyn Gweithgaredd sy'n cael Effaith ar y Gymuned trwy roi help llaw yr wythnos ddiwethaf ar ôl ychydig o ddyddiau o haul gyda chawodydd mis Ebrill i gael gwared ar y chwyn oedd wedi ymddangos yn ardd y llyfrgell.

Mae arwyddion a dodrefn newydd hefyd wedi rhoi gwedd newydd i'r llyfrgell ac mae Pwyllgor Llyfrgell y Disgyblion wedi'i sefydlu gyda chynlluniau ar gyfer adolygiadau llyfrau ac arddangosfeydd addysgiadol.  Mae disgyblion yr ysgol uwchradd hefyd yn bwriadu cefnogi plant iau yn ystod her ddarllen yr haf eleni.  Gellir hefyd llogi'r llyfrgell y tu allan i'r oriau agor arferol.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Llyfrgelloedd: "Mae llyfrgell Crughywel yn wirioneddol yn darparu ar gyfer ei holl drigolion diolch i ymdrechion Pennaeth Ysgol Uwchradd Crughywel, y staff addysgu, staff y llyfrgell a'r grwp Cyfeillion. Mae'r cynnydd yn nifer y rhai sy'n defnyddio'r llyfrgell yn newyddion gwych ar gyfer rhagolygon y llyfrgell i'r dyfodol. Mae'r bartneriaeth lwyddiannus hon yn enghraifft go iawn o'r hyn y gellir ei gyflawni pan fyddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd gydag ysgol leol a'i chymuned."

Dywedodd y Pennaeth Jackie Parker: "Rydym wrth ein boddau gyda'r cynnydd hyd yn hyn, a hoffwn ddiolch i staff Llyfrgell Crughywel, staff yr Ysgol Uwchradd a Chyfeillion Llyfrgell Crughywel am eu gwaith caled. Mae'r llyfrgell yn cynnig cyfleoedd gwych i'r disgyblion a'r athrawon, ac mae'n addas ein bod yn gallu rhoi'r cyfleoedd hynny i'r gymuned, er budd pawb."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu