Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cynlluniau buddsoddi bron ar ben

Image of some Gwernyfed schoolchildren
30 Ebrill 2018 

Image of some Gwernyfed schoolchildren

Bydd cynlluniau i fuddsoddi £23m mewn addysg gynradd ym Mhowys yn cyrraedd ei anterth y gwanwyn yma trwy agor pedair ysgol newydd.

Bydd pedair o'r pum ysgol gynradd newydd a adeiladwyd yn ardal dalgylch Gwernyfed yn cael eu hagor yn swyddogol gan Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC.

Ariannwyd y pum ysgol newydd sef Ysgol Gynradd Y Gelli Gandryll a Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Ysgol y Mynydd Du, Talgarth, a Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llangors, Ysgol Gynradd Y Gelli Gandryll ac Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy gan y cyngor sir a Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Symudodd disgyblion i'r pedair ysgol gyntaf yn gynharach eleni a bydd disgyblion Ysgol Gynradd Cleirwy'n symud i'w hysgol newydd sbon ym mis Mai.

Cynhelir seremonïau swyddogol i agor Ysgol y Mynydd Du, Talgarth ac Ysgol Y Gelli Gandryll ddydd Llun 30 Ebrill a bydd Ysgol Archddiacon Griffiths, Llyswen a Llangors yn cael eu hagor yn swyddogol ar ddydd Gwener 11 Mai.  Agorir Ysgol Cleirwy ym mis Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mae agor yr ysgolion newydd hyn yn ddechrau ar gyfnod newydd o gyfleoedd addysg gwych i ddysgwyr yr ardal hon.  Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i gymunedau'r ysgolion hyn am eu brwdfrydedd a'u hamynedd ac i dîm Powys am wireddu'r cynlluniau hyn o fewn y gyllideb ac ar amser.

"Mae ein partneriaeth â Llywodraeth Cymru, cymunedau lleol a chontractwyr wedi sicrhau canlyniadau rhagorol".

Mae'r pum ysgol wedi'u cynllunio i'r un safon ond yn cadw nodweddion unigol trwy wahanol liwiau a dodrefn.  Maen nhw'n rhannu'r un cynllun "stryd ganolog" gyda lle hyblyg y gellir ei ddefnyddio mewn ffyrdd gwahanol, gan gynnwys mannau dysgu anffurfiol, llyfrgell neu ardaloedd i grwpiau bach.  Mae'r ystafelloedd dosbarth o amgylch yr ardal ganolog.

Cwmni Wilmott Dixon fu'n gweithio ar y prosiect, gyda nifer yr ysgolion cynradd yn yr ardal dalgylch yn gostwng o ddeg i bump.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu