SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgolion Powys yn arddangos eu gwaith yn Oriel y Tate Llundain

Translation Required:

Image of one of the Tate exhibits
30 Ebrill 2018 

Image of one of the Tate exhibitsMae dwy ysgol o Bowys wedi bod yn dangos eu gwaith yn Oriel Gelf Fodern y Tate yn Llundain.

Trwy Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, dewiswyd Ysgol Uwchradd Gwernyfed ac Ysgol Cedewain i gyflwyno eu gwaith rhwng 24 - 29 Ebrill yn ystod "Week of Encounters" yn y Tate, sy'n ymdrin â chreadigrwydd wrth addysgu a dysgu.

Nod y cynllun yw hybu ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion trwy ddatblygu rhaglen ddysgu arloesol ac unigryw gyda help ymarferwyr ac adnoddau creadigol.

Mae'n ategu ac yn cefnogi rhaglen waith bresennol yr ysgol gan hefyd fynd i'r afael ag unrhyw heriau dysgu penodol.  Mae'n ceisio meithrin creadigrwydd dysgwyr fel eu bod yn cyrraedd eu potensial ac yn tyfu i fod yn unigolion cyflawn.

Dywedodd Kayleigh Hughes, Pennaeth Adran Gelf Ysgol Uwchradd Gwernyfed: "Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r ysgol wedi bod ar daith ddysgu greadigol.  Mae disgyblion ac athrawon wedi gweithio ochr yn ochr ag ymarferwyr creadigol i arbrofi a herio'r ffordd rydym ni'n dysgu.

"Rydym wedi sylweddoli nad yw creadigrwydd ar gyfer gwersi celf neu gerddoriaeth yn unig, ond gall fod yn ffordd i weithio mewn pynciau eraill megis Gwyddoniaeth a Saesneg.  Mae canlyniadau'r cynllun hwn wedi bod yn wych gan hefyd godi cyrhaeddiad.

"Roedd y diwrnod yn y Tate yn brofiad bythgofiadwy i'r disgyblion wrth iddynt rannu eu profiadau gydag eraill ar raddfa fawr."

Dywedodd Lauris Palshis, Cydlynydd Ysgol Cedewain: "Gyda help y disgyblion, fe wnaethom ddewis a gwahodd Ymarferydd Creadigol y bardd rapio Martin Daws i arwain prosiect oedd yn canolbwyntio ar lefaredd a llythrennedd.

"Yn dilyn arddangosfa lwyddiannus yn Oriel Davies, Y Drenewydd, roeddem yn un o 32 o ysgolion o gyfanswm o 500 a gymerodd ran yn y cynllun i gael gwahoddiad i gymryd rhan yn y Tate."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu