Rhoi wyneb newydd ar faes parcio'r Gro

Image of the Groe car park
30 Ebrill 2018 

Image of the Groe car parkBydd maes parcio Talu ac Arddangos yng nghanol Powys ar gau am bedwar diwrnod wythnos nesaf fel bod modd i'r cyngor roi wyneb newydd i lawr yna.

Bydd y gwaith rhoi wyneb newydd i lawr yn digwydd ym maes parcio Llanfair-ym-Muallt o ddydd Mawrth, 8 Mai tan 11 Mai 2018. Bydd Tîm Dylunio Peirianyddol y cyngor yn goruchwylio'r gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rydym yn deall y bydd hyn yn amharu ar bobl sy'n parcio fan hyn yn rheolaidd ond bydd y wyneb newydd yn gwella'r maes parcio yn arw.

"Tra bydd y maes parcio ar gau ar gyfer y gwaith bydd arwyddion yn cyfeirio gyrwyr i faes parcio Marchnad y dref.

"Gobeithio y bydd rhan o'r maes parcio ar agor ar ddydd Gwener, 11 Mai fel bod masnachwyr y farchnad yn gallu gosod eu stondinau'n barod ar gyfer y diwrnod marchnad wythnosol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu