Gwelliannau i gilffordd 'Black Yatt'

Image of the Black Yatt byway
1 Mai 2018 

Image of the Black Yatt byway

Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan bod gwelliannau wedi cael eu gwneud ar gilffordd er mwyn sicrhau nad yw'n cael ei ddifrodi gan ddwr.

Mae Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor wedi goruchwylio gwaith ar gilffordd y 'Black Yatt' rhwng Llanfihangel Nant Melan a Glasgwm.

Cynhaliwyd arolwg o'r gilffordd gan y tîm yn dilyn adroddiadau bod dwr yn sgwrio wyneb y llwybr.  Yn ystod yr arolwg gwelwyd bod dwy ardal o bryder lle'r oedd y dwr yn llifo ar hyd wyneb y gilffordd ac yn achosi llifogydd a rhychau.

Mervyn Price, contractwr lleol bu'n gwneud y gwaith gwella, a oedd yn cynnwys ailsefydlu sianelu draenio a gosod byndiau i lywio'r dwr yn syth ar draws ac i ffwrdd o wyneb y gilffordd.  Cwblhawyd y gwaith ym mis Mawrth ar ôl i'r eira trwm dadmer.

Meddai'r Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Daeth hi'n amlwg o'r arolwg bod angen gwaith ar gilffordd y Black Yatt i adfer y difrod a oedd yn cael ei achosi gan ddwr yn llifo ar hyd yr wyneb.

"O ganlyniad i'r gwaith mae'r dwr yn cael ei arwain i ffwrdd o wyneb y gilffordd a nawr mae mewn tipyn gwell cyflwr ar gyfer yr holl ddefnyddwyr ac mae'r gwaith wedi gwella'r llwybr poblogaidd yma.

"Mae'n bwysig cynnal a chadw ein rhwydwaith hawliau tramwy.  Gall ein hawliau tramwy cyhoeddus chwarae rôl hanfodol mewn cynnal iechyd a lles pobl Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu