Enwebiadau ar agor nawr ar gyfer gwobrau tenantiaid sy'n werth y byd

Translation Required:

Image of a star
1 Mai 2018 

Image of a star

Mae Gwobrau Tenantiaid sy'n Werth y Byd bellach ar agor er mwyn pwysleisio a dathlu'r gwahaniaeth positif mae tenantiaid Cyngor Sir Powys yn ei wneud o fewn eu cymuned leol.

Bydd tenantiaid yn cael y cyfle nawr i enwebu tenant unigol neu grwp o drigolion ar gyfer y Gwobrau Tenantiaid sy'n Werth y Byd.

Dywedodd y Cyng. James Evans, aelod o'r Cabinet dros Dai: "Bydd y gwobrau, sy'n disodli'r gystadleuaeth arddio flynyddol, yn gweld tenantiaid yn cael eu cydnabod am fod yn gymdogion da, ymfalchïo yn eu cartrefi neu'u stadau o dai, gwneud gwaith gwirfoddol, neu am wneud mwy na sydd raid.

"Mae gallu cydnabod ymroddiad a gwaith caled ein tenantiaid yn y ffordd hon yn rhoi pleser mawr i mi. Mae enwebiadau ar agor yn nawr ac rwyf yn edrych ymlaen at ganfod a dathlu'r ymdrechion hyn yn ystod y misoedd sydd i ddod."

Bydd y Wobr Tenantiaid sy'n werth y Byd cyntaf yn cael ei dewis ar ddiwedd mis Mai, a bob yn ddeufis wedi hynny. Gellir gwneud enwebiadau ar unrhyw adeg trwy gydol y flwyddyn.

Bydd tenantiaid yn derbyn llythyron yr wythnos hon sy'n cyflwyno manylion am y gwobrau a sut y gallant ddathlu gwaith da gan denantiaid o fewn eu cymuned.

Mae ffurflenni enwebu ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Tai. Edrychwch ar www.powys.gov.uk/tai, anfonwch e-bost at engagement@powys.gov.uk neu ffonio 01597 827464.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu