Cadw, gwneud cais neu awgrymu llyfr o'r llyfrgell

stack of books

Gallwch ddiweddaru eich cyfrif ac osgoi dirwyon trwy adnewyddu'r benthyciad ar eich llyfrau llyfrgell cyn y dyddiad y mae'n rhaid eu dychwelyd - gallwch wneud hyn trwy fynd â nhw i'r llyfrgell, trwy ffonio, neu ar-lein. Os oes angen, gallwch wneud hyn hyd at 6 gwaith cyn dychwelyd eich llyfrau, cyn belled nad oes unrhyw un arall wedi gwneud cais amdanynt.

 

Archebu llyfr llyfrgell - darganfod sut i gadw eitem sydd ar gatalog y llyfrgell (gwasanaeth am ddim)

Awgrymu llyfr nad yw mewn stoc yma -  gallwch awgrymu llyfrau, hyd yn oed os na welwch nhw yn y catalog (Gwasanaeth am ddim)

Gofyn am lyfr nad yw mewn stoc yma - gallwch wneud cais am lyfrau, erthyglau mewn cylchgronau, sgoriau cerdd a setiau chwarae (gwasanaeth rydym yn codi amdano)

Pa mor hir cyn i'm llyfr gyrraedd?

Mae hyn yn dibynnu a ydyw ar gael ai peidio. Mae'n bosib y bydd angen i ni ei archebu gan y cyhoeddwyr, ac/neu efallai bod y rhestr aros yn faith. Bydd staff llyfrgell yn fodlon gwirio hyn Os oes angen yr eitem ar frys, neu erbyn dyddiad penodol, holwch staff y llyfrgell am gyngor.

Faint fydd hyn yn ei gostio i mi?

Gallwch ofyn i ni gadw eitem o'n stoc i chi yn rhad ac am ddim (er bydd dirwyon a thaliadau llyfrgell yn berthnasol I Lyfrau Llafar a DVD).

Byddwn yn codi arnoch am wneud cais am lyfr nad yw mewn stoc neu'n rhan o archeb.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu