SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cadw, gwneud cais neu awgrymu llyfr o'r llyfrgell

stack of books

Gallwch ddiweddaru eich cyfrif ac osgoi dirwyon trwy adnewyddu'r benthyciad ar eich llyfrau llyfrgell cyn y dyddiad y mae'n rhaid eu dychwelyd - gallwch wneud hyn trwy fynd â nhw i'r llyfrgell, trwy ffonio, neu ar-lein. Os oes angen, gallwch wneud hyn hyd at 6 gwaith cyn dychwelyd eich llyfrau, cyn belled nad oes unrhyw un arall wedi gwneud cais amdanynt.

 

Archebu llyfr llyfrgell - darganfod sut i gadw eitem sydd ar gatalog y llyfrgell (gwasanaeth am ddim)

Awgrymu llyfr nad yw mewn stoc yma -  gallwch awgrymu llyfrau, hyd yn oed os na welwch nhw yn y catalog (Gwasanaeth am ddim)

Gofyn am lyfr nad yw mewn stoc yma - gallwch wneud cais am lyfrau, erthyglau mewn cylchgronau, sgoriau cerdd a setiau chwarae (gwasanaeth rydym yn codi amdano)

Pa mor hir cyn i'm llyfr gyrraedd?

Mae hyn yn dibynnu a ydyw ar gael ai peidio. Mae'n bosib y bydd angen i ni ei archebu gan y cyhoeddwyr, ac/neu efallai bod y rhestr aros yn faith. Bydd staff llyfrgell yn fodlon gwirio hyn Os oes angen yr eitem ar frys, neu erbyn dyddiad penodol, holwch staff y llyfrgell am gyngor.

Faint fydd hyn yn ei gostio i mi?

Gallwch ofyn i ni gadw eitem o'n stoc i chi yn rhad ac am ddim (er bydd dirwyon a thaliadau llyfrgell yn berthnasol I Lyfrau Llafar a DVD).

Byddwn yn codi arnoch am wneud cais am lyfr nad yw mewn stoc neu'n rhan o archeb.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu