Gofyn am lyfrau nad ydynt mewn stoc

Mae gennym ffurflen gofyn am lyfrau, erthyglau cylchgronau, sgoriau cerddoriaeth a setiau chwarae.  Cofiwch y bydd rhaid talu am y gwasanaeth hwn - mae'r prisiau isod.

 

Llyfrau

Os nad yw'r llyfr rydych chi'n chwilio amdano yng nghatalog y llyfrgell, gallwn geisio ei gael i chi trwy un ai brynu copi i'w ychwanegu at ein casgliad, neu ei fenthyg o lyfrgell arall yn y DU neu'r Llyfrgell Brydeinig.  Rydym yn codi £10.00 am y gwasanaeth hwn (nid oes tâl os na allwn gael yr eitem, neu os rydym yn ei brynu i'n stoc ni).  I archebu llyfr, llenwch y ffurflen hon.

 

Erthyglau Cylchgronau

Gallwn gael copïau o erthyglau cylchgronau o Ganolfan Cyflenwi Dogfennau'r Llyfrgell Brydeinig.  Rydym yn codi £10.00 am y gwasanaeth hwn.  I archebu erthygl cylchgrawn, llenwch y ffurflen hon.

 

Setiau cerddoriaeth a setiau chwarae

Mae prisiau setiau cerddoriaeth a setiau chwarae'n dibynnu ar natur a maint y set, ac rydym yn codi isafswm o £30.00.  I wybod mwy am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â: library@powys.gov.uk.

 

Pam fod rhaid talu i fenthyg eitemau i mi o lyfrgell arall yn y DU?

Mae'n rhaid i'r gwasanaeth llyfrgelloedd dalu i fenthyg eitemau o lyfrgelloedd eraill i chi, neu i ofyn am erthyglau cylchgronau.  Hefyd, mae'n costio i ddychwelyd eitemau i'r llyfrgell honno a gall y rhain fod yn ddrud os ydyn nhw'n eitemau gwerthfawr neu'n drwm. Gall gymryd tipyn o amser staff i ddod o hyd i lyfrgell sy'n cadw'r eitemau hyn i chi, ac mae'r pris i chi'n cyfrannu at y costau hyn.

 

Gofyn am lyfrau sydd ddim mewn stoc yma. Ffurflen Gais am lyfr nad yw mewn stoc

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu