Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Dirwyon a phrisiau'r Llyfrgell

Eitemau hwyr

Bydd dirwyon am eitemau sy'n hwyr yn cael eu codi am bob diwrnod y mae'r llyfrgell gangen ar agor, (h.y. lle gwnaethoch eu benthyg).

Math o eitemY gostDirwyon
Llyfrau plant sydd mewn stoc neu ar gadwAm ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadw Nid ydym yn gosod dirwy ar lyfrau plant, llyfrau oedolion ifanc na llyfrau llafar sy'n hwyr/td>
Llyfrau Oedolion sydd mewn stoc neu ar gadwAm ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadw15c y dydd, fesul eitem (Hyd at £5 yr eitem)
Llyfrau neu erthyglau cylchgronau a gafwyd o lyfrgelloedd eraill i chi (benthyg rhwng llyfrgelloedd)£10.00 os cawn ni'r eitem o lyfrgell arall i chiCodi £10.00 eto i adnewyddu'r eitem neu os yw'n hwyr
Cais i adnewyddu eitemau a fenthycwyd o lyfrgell arall (rhaid cael o leiaf wythnos o rybudd): £10.00
Llyfrau llafar ar CD - Oedolion £3.00 i'w benthyg, am ddim i'w rhoi ar gadw
Am ddim i oedolion â nam ar y golwg neu sy'n cael anawsterau trin deunydd ar brint.
15c y dydd, fesul eitem (hyd at £5 yr eitem)
Llyfrau llafar ar CD - Plant Am ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadwDim dirwyon i lyfrau plant ac oedolion ifanc na llyfrau llafar
E-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-gomics Am ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadwDim dirwyon
Setiau chwarae a cherddoriaetho £30.00 (pris ar gais)Codi £30 eto i adnewyddu neu os yw'r eitemau'n hwyr
DVD's - Plant, gwybodaeth a cherddoriaeth£1yr wythnos20c y dydd - hyd at £5
Dim adnewyddu
DVD - Ffilmiau oedolion a phlant£2.50 yr wythnos50c y dydd - hyd at £5
Dim adnewyddu
DVD - Setiau bocs sy'n cynnwys 3 DVD neu fwy£4 yr wythnos50c y dydd - hyd at £5
Dim adnewyddu
Tocynnau newydd - Oedolion / plant£2


Eitemau wedi’u difrodi neu’u colli

EitemDirwy
Llyfrau (mewn print) y pris cyhoeddi presennol
Llyfrau - (allan o brint) cyfartaledd pris y math yma o lyfr (a'r gost o ailrwymo os yw'n briodol)
DVDsPrisiau unigol
Os bydd plentyn yn colli llyfr, y rhieni sy'n gyfrifol am dalu costau adnewyddu.


Costau argraffu yn y llyfrgelloedd

EitemMaintCost
LlungopïauA4
A3
20c y ddalen
40c y ddalen
PapurA410c y ddalen
Argraffu - Du a Gwyn
Lliw
A4
A4
20c yr ochr
40c yr ochr
Argraffu Microfiche/ffilmA430c hunan-wasanaeth (o argraffydd microffilm), ffi safonol o argraffydd icam
Copïau digidol ac argraffu gan y staff£1 yr un (+postio)
Ffacs - i mewn50c y dudalen
Ffacs – AllanDU - £1
Ewrop - £2 am y dudalen gyntaf, £1 am bob tudalen olynol
Y Byd - £3 am y dudalen gyntaf, £1 am bob tudalen olynol
Lamineiddio (os yw'r gwasanaeth ar gael)A4
A3
£1.50
£2

Costau llogi ystafelloedd a mannau Arddangosfa

CostGwybodaeth arall
Sefydliadau gwirfoddol/addysgol£15 yr awr
£30 am sesiwn 3 awr
Gofynnwch i'ch llyfrgellydd cangen am argaeledd a chostau y tu allan i oriau
Sefydliadau Eraill£20 yr awr
£50 am sesiwn 3 awr
Gofynnwch i'ch llyfrgellydd cangen am argaeledd a chostau y tu allan i oriau
Y defnydd o gyfleusterau ceginAberhonddu - £10
Eraill - £5
Cyfraddau is ar gyfer cwsmeriaid sy'n llogi yn rheolaiddRydym yn cynnig gostyngiad o 10% ar gyfer cwsmeriaid sy'n llogi yn rheolaidd (10 y flwyddyn a mwy)
Orielau Am ddim i arddangosfeydd sydd ddim yn gwerthu
£50 + 10% o arwerthiannau ar gyfer arddangosfeydd sy'n gwerthu
Casys arddangos Am ddim i arddangosfeydd sydd ddim yn gwerthu
£25.00 + 10% o arwerthiannau ar gyfer arddangosfeydd sy'n gwerthu, yr un

Mae prisiau fesul arddangosfa, ar gyfer hyd at un mis o hyd

Arddangosfeydd gwybodaeth i sefydliadau lleol: AM DDIM yn unol â disgresiwn y Llyfrgellydd Cangen.

Yr arddangoswr sy'n gyfrifol am yswirio eu harddangosfeydd eu hunain - ni all y gwasanaeth llyfrgelloedd gymryd cyfrifoldeb dros golli eitemau neu ddifrod iddynt.

Edrychwch ar ein polisi ac amodau a thelerau am ragor o wybodaeth

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu