SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwyon a phrisiau'r Llyfrgell

Eitemau hwyr

Bydd dirwyon am eitemau sy'n hwyr yn cael eu codi am bob diwrnod y mae'r llyfrgell gangen ar agor, (h.y. lle gwnaethoch eu benthyg).

 

 • Llyfrau plant sydd mewn stoc neu ar gadw

Y gostDirwyon
Am ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadwNid ydym yn gosod dirwy ar lyfrau plant, llyfrau oedolion ifanc na llyfrau llafar sy'n hwyr

 

 

 • Llyfrau Oedolion sydd mewn stoc neu ar gadw

Y gostDirwyon
Am ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadw15c y dydd, fesul eitem (Hyd at £5 yr eitem)

 

 

 • Llyfrau neu erthyglau cylchgronau a gafwyd o lyfrgelloedd eraill i chi (benthyg rhwng llyfrgelloedd)

Y gostDirwyon
£10.00 os cawn ni'r eitem o lyfrgell arall i chiCodi £10.00 eto i adnewyddu'r eitem neu os yw'n hwyr

 

Cais i adnewyddu eitemau a fenthycwyd o lyfrgell arall (rhaid cael o leiaf wythnos o rybudd): £10.00

 

 • Llyfrau llafar ar CD - Oedolion

Y gostDirwyon
£3.00 i'w benthyg, am ddim i'w rhoi ar gadw
Am ddim i oedolion â nam ar y golwg neu sy'n cael anawsterau trin deunydd ar brint.
15c y dydd, fesul eitem (hyd at £5 yr eitem)

 

 

 • Llyfrau llafar ar CD - Plant

Y gostDirwyon
Am ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadwDim dirwyon i lyfrau plant ac oedolion ifanc na llyfrau llafar

 

 

 • E-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-gomics

Y gostDirwyon
Am ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadwDim dirwyon  

 

 

 • Setiau chwarae a cherddoriaeth

Y gostDirwyon
o £30.00 (pris ar gais)Codi £30 eto i adnewyddu neu os yw'r eitemau'n hwyr

 

 

 • DVD's - Plant, gwybodaeth a cherddoriaeth

Y gostDirwyon
£1 yr wythnos20c y dydd - hyd at £5
Dim adnewyddu

 

 

 • DVD - Ffilmiau oedolion a phlant

Y gostDirwyon
£2.50 yr wythnos50c y dydd - hyd at £5
Dim adnewyddu

 

 

 • DVD - Setiau bocs sy'n cynnwys 3 DVD neu fwy

Y gostDirwyon
£4 yr wythnos50c y dydd - hyd at £5
Dim adnewyddu

 

 

 • Tocynnau newydd - Oedolion / plant

Y gost
£2

 

 

Eitemau wedi'u difrodi neu'u colli

EitemDirwy
Llyfrau (mewn print)y pris cyhoeddi presennol
Llyfrau - (allan o brint)cyfartaledd pris y math yma o lyfr (a'r gost o ailrwymo os yw'n briodol)
DVDsPrisiau unigol
Os bydd plentyn yn colli llyfr, y rhieni sy'n gyfrifol am dalu costau adnewyddu.

 

 

Costau argraffu yn y llyfrgelloedd

 • Llungopïau

MaintY gost
A420c y ddalen
A340c y ddalen

 

 

 • Papur

MaintY gost
A410c y ddalen

 

 

 • Argraffu

MaintY gost
A4 - Du a Gwyn20c yr ochr
A4 - Lliw40c yr ochr

 

 

 • Argraffu Microfiche/ffilm

MaintY gost
A430c hunan-wasanaeth (o argraffydd microffilm), ffi safonol o argraffydd icam

 

 

 • Copïau digidol ac argraffu gan y staff

MaintY gost
N/A£1 yr un (+postio)

 

 • Ffacs

MaintY gost
i mewn50c y dudalen
AllanDU - £1
Ewrop - £2 am y dudalen gyntaf, £1 am bob tudalen olynol
Y Byd - £3 am y dudalen gyntaf, £1 am bob tudalen olynol

 

 • Lamineiddio (os yw'r gwasanaeth ar gael)

MaintY gost
A4£1.50
A3£2

 

 

Costau llogi ystafelloedd a mannau Arddangosfa

 

 • Sefydliadau gwirfoddol/addysgol

Y gost 
£15 yr awr
£30 am sesiwn 3 awr
Gofynnwch i'ch llyfrgellydd cangen am argaeledd a chostau y tu allan i oriau

 

 

 • Sefydliadau Eraill

Y gost 
£20 yr awr
£50 am sesiwn 3 awr
Gofynnwch i'ch llyfrgellydd cangen am argaeledd a chostau y tu allan i oriau

 

 

 • Y defnydd o gyfleusterau cegin

Y gost
Aberhonddu - £10
Eraill - £5

 

 

 • Cyfraddau is ar gyfer cwsmeriaid sy'n llogi yn rheolaidd

Y gost
Rydym yn cynnig gostyngiad o 10% ar gyfer cwsmeriaid sy'n llogi yn rheolaidd (10 y flwyddyn a mwy)

 

 

 • Orielau

Y gost
Am ddim i arddangosfeydd sydd ddim yn gwerthu
£50 + 10% o arwerthiannau ar gyfer arddangosfeydd sy'n gwerthu

 

 

 • Casys arddangos

Y gost
Am ddim i arddangosfeydd sydd ddim yn gwerthu
£25.00 + 10% o arwerthiannau ar gyfer arddangosfeydd sy'n gwerthu, yr un

 

Mae prisiau fesul arddangosfa, ar gyfer hyd at un mis o hyd

Arddangosfeydd gwybodaeth i sefydliadau lleol: am ddim yn unol â disgresiwn y Llyfrgellydd Cangen.

Yr arddangoswr sy'n gyfrifol am yswirio eu harddangosfeydd eu hunain - ni all y gwasanaeth llyfrgelloedd gymryd cyfrifoldeb dros golli eitemau neu ddifrod iddynt.

Edrychwch ar ein polisi ac amodau a thelerau am ragor o wybodaeth

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu