SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaeth Astudiaethau Lleol ac Ymchwil yn Llyfrgell Y Drenewydd

 • Yn Llyfrgell Ardal Y Drenewydd mae Casgliad Astudiaethau Lleol Sir Drefaldwyn, sydd yn cynnwys cyfeirlyfrau a llyfrau benthyg. 
 • Mae'r Montgomeryshire Collections (Trafodion Clwb Powysland) yn fan cychwyn cynhwysfawr, gyda mynegai da, ar gyfer ymchwilio i'r ardal.
 • Mae gennym ganlyniadau Cyfrifiad Sir Drefaldwyn 1841-1901 ar feicroffilm.  Mae gennym 2 ddarllennydd meicroffilm, a gellir defnyddio un i argraffu. 
 • Mae amrywiaeth o Gyfeirlyfrau Masnach y sir, 1822-1936, hefyd ar fiche.
 • Gallwch weld cofnodion ar ANCESTRY a FINDMYPAST sef gwefannau hanes teulu am ddim o unrhyw gyfrifiadur cyhoedus yn y llyfrgell.  Yn ogystal, mae gan y cyfrifiadur Astudiaethau Lleol cyhoeddus raglenni a CD Roms defnyddiol. 
 • Casgliad o Fapiau Sir Drefaldwyn: Mapiau OS 6" i'r filltir, 25" i'r filltir.
 • Mae papurau newydd lleol ar gael - cyfuniad o gyfrolau rhwymedig  a meicroffilm yn dyddio o 1869.
 • Mae yna hefyd gasgliad o effemera hanes lleol (taflenni, cylchlythyrau, posteri, printiau ac yn y blaen) 

 

Gallwch ymweld â'n hystafell Astudiaethau Lleol pryd y mynnwch pan fydd y llyfrgell ar agor, a gallwn eich cynorthwyo os oes angen. Ond na allwch ddod i mewn atom, gallwn wneud yr ymchwil drosoch.

 

Sut i wneud cais

 1. Llenwch y ffurflen isod i roi manylion clir o'ch anghenion ymchwil.
 2. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i drafod y gwaith ymchwil
 3. Byddwn yn anfon y canlyniadau ymchwil a'r bil atoch drwy e-bost neu drwy'r post - fel arfer o fewn 4 wythnos
 4. Mae'r ffi ymchwil yn daladwy ar ol i ni wneud y gwaith ymchwil - cost y gwaith ymchwil yw £20.00 am hanner awr (am hyd at ddwy awr). Mae'r ffi yn daladwy hyd yn oed os nad oes unrhyw ganlyniadau'n deillio o'r gwaith ymchwil.
 5. Ry 'n ni'n derbyn sieciau'n daladwy i "Cyngor Sir Powys" o fanc gyda changen yn y DU. Neu gallwch dalu ar-lein, trwy ddefnyddio cerdyn debyd neu visa, gan ddefnyddio ein cyfleuster talu ar-lein.

 

Gwneud cais yma Request Local Studies and Research Service at Newtown Library

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu