SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaethau'r cyngor a gynigir yn y llyfrgell

Library + imageMae eich llyfrgell leol hefyd yn darparu ystod o wasanaethau'r Cyngor.  Nid yw pob un o'r gwasanaethau isod ar gael ym mhob llyfrgell. Gofynnwch i staff y llyfrgell am fanylion.

Gallwch;

  • Talu eich Treth y Cyngor gyda cherdyn debyd neu gredyd 
  • Cael mynediad dros y ffon ac ar-lein i wasanaethau'r cyngor
  • Casglu ffurflen gais am Fathodyn Glas a dilysu eich dogfennau
  • Cyfle i gael sganio a dilysu eich prif ddogfennau ar gyfer eich cais am Fudd-dal Tai
  • Casglu ffurflen gais am Drwydded Bws a dilysu eich dogfennau. Ac yn ein llyfrgelloedd mwy - Aberhonddu, Crughywel, Llandrindod, LlanidloesMachynlleth, y Drenewydd, y Trallwng, Ystradgynlais - gellir prosesu eich cais am drwydded bws ar gownter y llyfrgell, yn cynnwys tynnu eich llun.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu