gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Gwasanaethau Wi-Fi, Argraffu WiFi a Chyfrifiaduron yn ein Llyfrgelloedd

Mae pob llyfrgell gangen ym Mhowys yn cynnig mynediad am ddim i'r cyfrifiaduron a'r gwasanaeth Wi-Fi. 

Cyfrifiaduron y Llyfrgell

 • Mae cyfrifiaduron ar gael ymhob llyfrgell. Mae'n syniad da i gadw eich sesiwn o flaen llaw i wneud yn siwr bod cyfrifiadur ar gael. Bydd y sesiynau cyfrifiadurol yn gorffen 15 munud cyn amser cau. 

  Rhaid i blant dan 16 fod yn aelodau o'r Clwb Rhyngrwyd. Rhaid i chi fod yn aelod o'r llyfrgell i ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd ac mae'n rhaid i'ch rhiant/gwarchodwr lofnodi'r ffurflen gais i ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd o flaen aelod o staff.

  Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd cangen hefyd gyfrifiaduron arbennig yn Ardal y Plant, sy'n gallu cyrraedd nifer cyfyngedig o wefannau ar gyfer gwaith cartref a gemau. Gallwch ddefnyddio'r cyfrifiaduron hyn heb ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd. 

Wi-Fi

I gyrraedd Wi-Fi am ddim bydd angen cyfrif defnyddiwr am ddim arnoch. Os gallwch dderbyn neges destun, gallwch greu cyfrif Wi-Fi i chi eich hun. Yn unrhyw un o Lyfrgelloedd Powys:

 • Cysylltwch eich ffôn symudol neu'ch tabled â signal Wi-Fi PowysGuest
 • Agorwch dudalen ar y we mewn porwr; dylai eich porwr eich hailgyfeirio i'n tudalen mewngofnodi Wi-Fi, ond os nad yw'n gwneud hynny teipiwch neverssl.com yn y bar cyfeiriad a dylai hyn ddod â'r dudalen Mewngofnodi i fyny.
 • Cliciwch ar y ddolen ar waelod y dudalen i greu cyfrif newydd ("Os nad oes gennych gyfrif, cliciwch yma / If you do not have an account, click here" yw enw'r ddolen)
 • Llenwi'r ffurflen fer, gan gynnwys rhif ffôn symudol, a'i chadw.
 • Byddwch yn derbyn neges destun gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
 • Ewch yn ôl i'r dudalen mewngofnodi a mewngofnodi yno 

DS os ydych yn defnyddio ffôn clyfar neu dabled, gallwch hefyd gadw'r manylion trwy newid eich signal Wi-Fi i PowysWPAguest, a chofnodi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn y gosodiadau ap. Yn y modd yma, bydd eich dyfais yn cysylltu â'r signal yn awtomatig pan ddychwelwch i'r llyfrgell ar adeg arall.

Os na allwch dderbyn neges destun, gallwn greu cyfrif ar eich cyfer - gofynnwch i'r staff wrth y cownter.

Argraffu WiFi

Gallwch nawr argraffu'n uniongyrchol o'ch ffôn clyfar, llechen neu liniadur, yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd.

I argraffu'n ddiwifr o'ch dyfais:

1.            Gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch cysylltu â Wifi Powys cyn i chi geisio argraffu

2.            Pan fyddwch yn mynd i argraffu o'ch dyfais, fe welwch restr o argraffwyr - dewiswch yr un sy'n perthyn i'ch llyfrgell.

3.            Cliciwch Argraffu i gadarnhau a bydd eich dogfen yn cael ei hanfon i'n meddalwedd Rheoli Argraffu. (Sylwer - efallai na chewch unrhyw neges gadarnhau - mae hyn yn dibynnu ar eich dyfais)

4.            Ewch i'r cownter i dalu am eich gwaith, a byddwn yn argraffu'r ddogfen ar eich cyfer.

5.            Cedwir unrhyw ddogfennau am hyd at X diwrnod gwaith. Mae taliadau argraffu yn berthnasol

Hysbysiad Preifatrwydd

Pan fyddwch yn anfon dogfen at ein hargraffydd Wifi, anfonir delwedd o'r ddogfen at gownter-gyfrifiadur eich llyfrgell drwy system drydydd parti.

Cedwir y ddogfen ar weinydd y cyflenwr nes ei bod wedi'i lawrlwytho'n llwyddiannus i'r feddalwedd Rheoli Argraffu ar gyfrifiadur cownter eich llyfrgell, ac ar yr adeg honno caiff ei thynnu'n barhaol o weinydd y cyflenwr.

Bydd dogfennau'n cael eu lawrlwytho ar unwaith yn ystod oriau agor y llyfrgell, neu os bydd y llyfrgell ar gau byddant yn cael eu lawrlwytho'n awtomatig pan fydd y llyfrgell yn agor nesaf.

Ar ôl ei lawrlwytho i gyfrifiadur cownter eich llyfrgell, fe'i cedwir yn ein meddalwedd Rheoli Argraffu am 2 ddiwrnod gwaith, a gellir ei ddileu ar unrhyw adeg ar gais.