SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaethau Wi-Fi a Chyfrifiaduron yn ein Llyfrgelloedd

Mae pob llyfrgell gangen ym Mhowys yn cynnig mynediad am ddim i'r cyfrifiaduron a'r gwasanaeth Wi-Fi. 

 

Cyfrifiaduron y Llyfrgell

 • Mae cyfrifiaduron ar gael ymhob llyfrgell. Mae'n syniad da i gadw eich sesiwn o flaen llaw i wneud yn siwr bod cyfrifiadur ar gael. Bydd y sesiynau cyfrifiadurol yn gorffen 15 munud cyn amser cau. 

  Rhaid i blant dan 16 fod yn aelodau o'r Clwb Rhyngrwyd. Rhaid i chi fod yn aelod o'r llyfrgell i ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd ac mae'n rhaid i'ch rhiant/gwarchodwr lofnodi'r ffurflen gais i ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd o flaen aelod o staff.

  Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd cangen hefyd gyfrifiaduron arbennig yn Ardal y Plant, sy'n gallu cyrraedd nifer cyfyngedig o wefannau ar gyfer gwaith cartref a gemau. Gallwch ddefnyddio'r cyfrifiaduron hyn heb ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd. 

 

Wi-Fi

I gyrraedd Wi-Fi am ddim bydd angen cyfrif defnyddiwr am ddim arnoch. Os gallwch dderbyn neges destun, gallwch greu cyfrif Wi-Fi i chi eich hun. Yn unrhyw un o Lyfrgelloedd Powys:

 • Cysylltwch eich ffôn symudol neu'ch tabled â signal Wi-Fi powysguest
 • Agorwch dudalen ar y we mewn porwr; dylai eich porwr ei hailgyfeirio a chyrraedd ein tudalen mewngofnodi Wi-Fi (ond fydd ailgyfeirio awtomatig ddim yn gweithio gyda thudalen https fel facebook)
 • Cliciwch ar y ddolen ar waelod y dudalen i greu cyfrif newydd ("Os nad oes gennych gyfrif, cliciwch yma / If you do not have an account, click here" yw enw'r ddolen)
 • Llenwi'r ffurflen fer, gan gynnwys rhif ffôn symudol, a'i chadw.
 • Byddwch yn derbyn neges destun gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
 • Ewch yn ôl i'r dudalen mewngofnodi a mewngofnodi yno 

DS os ydych yn defnyddio ffôn clyfar neu dabled, gallwch hefyd gadw'r manylion trwy newid eich signal Wi-Fi i PowysWPAguest, a chofnodi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn y gosodiadau ap. Yn y modd yma, bydd eich dyfais yn cysylltu â'r signal yn awtomatig pan ddychwelwch i'r llyfrgell ar adeg arall.

Os na allwch dderbyn neges destun, gallwn greu cyfrif ar eich cyfer - gofynnwch i'r staff wrth y cownter.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu