1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae'ch bin gwastraff gardd ar y ffordd
Darllen mwy

Dirwyon am eitemau sy'n hwyr neu wedi cael difrod

Gallwch weld cyfanswm eich dirwyon ar y cyfrif llyfrgell ar-lein yma

Bydd dirwyon am eitemau sy'n hwyr yn cael eu codi am bob diwrnod y mae'r llyfrgell gangen ar agor, (h.y. lle gwnaethoch eu benthyg).

Math o eitemY gostDirwyon
Llyfrau plant sydd mewn stoc neu ar gadw.Am ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadwNid ydym yn gosod dirwy ar lyfrau plant, llyfrau oedolion ifanc na llyfrau llafar sy'n hwyr.
Llyfrau Oedolion sydd mewn stoc neu ar gadwAm ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadw15c y dydd, fesul eitem (Hyd at £5 yr eitem)
Llyfrau neu erthyglau cylchgronau a gafwyd o lyfrgelloedd eraill i chi (benthyg rhwng llyfrgelloedd)£10.00 os cawn ni'r eitem o lyfrgell arall i chiCodi £10.00 eto i adnewyddu'r eitem neu os yw'n hwyr.
Cais i adnewyddu eitemau a fenthycwyd o lyfrgell arall (rhaid cael o leiaf wythnos o rybudd): £10.00
Llyfrau llafar ar CD - Oedolion£3.00 i'w benthyg, am ddim i'w rhoi ar gadw

 

Am ddim i oedolion â nam ar y golwg neu sy'n cael anawsterau trin deunydd ar brint.

15c y dydd, fesul eitem (hyd at £5 yr eitem)
Llyfrau llafar ar CD - PlantAm ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadwDim dirwyon i lyfrau plant ac oedolion ifanc na llyfrau llafar.
E-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-gomicsAm ddim i'w benthyg a'u rhoi ar gadwDim dirwyon
Setiau chwarae a cherddoriaetho £30.00 (pris ar gais)Codi £30 eto i adnewyddu neu os yw'r eitemau'n hwyr
DVD's - Plant, gwybodaeth a cherddoriaeth£1yr wythnos20c y dydd - hyd at £5

Dim adnewyddu

DVD - Ffilmiau oedolion a phlant£2.50 yr wythnos50c y dydd - hyd at £5

Dim adnewyddu

DVD - Setiau bocs sy'n cynnwys 3 DVD neu fwy£4 yr wythnos50c y dydd - hyd at £5

Dim adnewyddu

Tocynnau newydd - Oedolion / plant£2 

 

 

Eitemau sydd wedi cael difrod neu ar goll
EitemDirwy
Llyfrau (mewn print)y pris cyhoeddi presennol
Llyfrau - (allan o brint)cyfartaledd pris y math yma o lyfr (a'r gost o ailrwymo os yw'n briodol)
DVDsPrisiau unigol
Os bydd plentyn yn colli llyfr, y rhieni sy'n gyfrifol am dalu costau adnewyddu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu