1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae'ch bin gwastraff gardd ar y ffordd
Darllen mwy

Costau llogi ystafelloedd a mannau Arddangosfa

 CostGwybodaeth arall
Sefydliadau gwirfoddol/addysgol

£15 yr awr

£30 am sesiwn 3 awr

Gofynnwch i'ch llyfrgellydd cangen am argaeledd a chostau y tu allan i oriau
Sefydliadau Eraill

£20 yr awr

£50 am sesiwn 3 awr

Gofynnwch i'ch llyfrgellydd cangen am argaeledd a chostau y tu allan i oriau
Desgiau busnes (lle y maent ar gael)£5 y sesiwn 
Y defnydd o gyfleusterau cegin

Aberhonddu - £10

Eraill - £5

 
Cyfraddau is ar gyfer cwsmeriaid sy'n llogi yn rheolaiddRydym yn cynnig gostyngiad o 10% ar gyfer cwsmeriaid sy'n llogi yn rheolaidd (10 y flwyddyn a mwy)
Orielau

Am ddim i arddangosfeydd sydd ddim yn gwerthu

£50 + 10% o arwerthiannau ar gyfer arddangosfeydd sy'n gwerthu.

Casys arddangos

Am ddim i arddangosfeydd sydd ddim yn gwerthu

£25.00 + 10% o arwerthiannau ar gyfer arddangosfeydd sy'n gwerthu, yr un

Mae prisiau fesul arddangosfa, ar gyfer hyd at un mis o hyd
Arddangosfeydd gwybodaeth i sefydliadau lleol: AM DDIM yn unol â disgresiwn y Llyfrgellydd Cangen.
Yr arddangoswr sy'n gyfrifol am yswirio eu harddangosfeydd eu hunain - ni all y gwasanaeth llyfrgelloedd gymryd cyfrifoldeb dros golli eitemau neu ddifrod iddynt.

Edrychwch ar ein polisi ac amodau a thelerau am ragor o wybodaeth

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu