SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adnewyddu llyfr Llyfrgell

stack of books Gallwch osgoi talu dirwyon trwy adnewyddu eich llyfrau llyfrgell cyn y dyddiad dychwelyd - gallwch wneud hyn trwy fynd â nhw yn ôl i'r llyfrgell, drwy ffonio, neu ar-lein. Os yw'n angenrheidiol, gallwch wneud hyn hyd at 6 o weithiau cyn dychwelyd eich llyfrau, cyn belled â bod neb arall wedi gofyn amdanynt.

 

Dilynwch y ddolen hon i fynd i'r catalog ar-lein, yna defnyddiwch rif eich cerdyn llyfrgell a'r PIN i logio i'ch cyfrif.

 

Ddim yn gwybod eich PIN?

Cael help i logio i gatalog y llyfrgell yma 

Ar ôl logio mewn, cliciwch ar y tab 'Checkouts' yn Fy Nghyfrif, yna ticiwch y blwch ger yr eitemau rydych am eu hadnewyddu (neu ticiwch Dewis Popeth)

Bydd rhaid talu i adnewyddu DVDs a llyfrau llafar.

Problemau?

Os ydych chi'n cael trafferth adnewyddu eich eitemau, efallai eich bod wedi'i adnewyddu mwy na 6 gwaith, neu fod defnyddiwr arall wedi gofyn am yr eitem.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu