Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Dathlu Gofalwyr Maeth

Foster care fortnight banner
8 Mai 2018 

Foster care fortnight banner#Proud to Foster yw thema Pythefnos Gofal Maeth eleni, o 14 i 25 Mai 2018. Mae'r ymgyrch genedlaethol yn annog pobl i ystyried maethu ac edrych ar y sgiliau a'r priodweddau y mae eu hangen er mwyn bod yn Ofalwyr Maeth gwych.

Mae Pythefnos Gofal Maeth yn gyfle rhagorol i arddangos y gwahaniaeth y mae gofal maeth yn ei wneud i fywydau plant a phobl ifanc sydd wedi'u maethu. Mae gofal maeth yn gwneud mwy na thrawsnewid bywydau'r bobl ifanc sy'n cael eu maethu, mae ganddo hefyd y gallu i newid bywydau gofalwyr maeth, eu teuluoedd, a phawb sy'n gysylltiedig â maethu.

Os ydych am ddarganfod mwy am faethu ym Mhowys, bydd y tîm ar gael mewn gwahanol leoliadau yn gydol y pythefnos. Dewch i gyfarfod â ni a chael sgwrs am faethu ym Mhowys.

15 Mai - Morrison, Y Drenewydd 
17 Mai - Tesco, Ystradgynlais, 
22 Mai - Tesco, y Trallwng 
23 Mai - Co-op, Machynlleth 
24 Mai - Tesco, Llandrindod 
25 Mai - Gorsaf betrol y Co-op, Llanfair-ym-Muallt

Byddwn hefyd yng Ngwyl Wanwyn Frenhinol Cymru dros benwythnos 19 a 20 Mai. Byddwn yn Neuadd Morgannwg a hefyd ar stondin Cyngor Sir Powys yn y Twr.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â fostering@powys.gov.uk , dilynwch ni ar Facebook, @PowysFosteringService neu ffoniwch 01874 614035 i gael sgwrs anffurfiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu