SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhaeadr y Pabi Coch yn dod i Landrindod

Image of the unveiling of the curtain of poppies
8 Mai 2018 

Image of the unveiling of the curtain of poppiesMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod llen syfrdanol o babïau cochion, sy'n coffáu'r rhai a gwympodd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yn cael ei harddangos yn Llandrindod.

Buodd miloedd o bobl sy'n hoff iawn o weu a selogion ffibrau ar draws y Deyrnas Unedig yn helpu i greu dros 65,000 o babïau o frethyn sydd yn gwneud llen fawr yn llawn pabïau cochion.

Dadorchuddiwyd rhan o Len y Pabïau Cochion mewn seremoni agoriadol yn Neuadd y Sir yn Llandrindod yr wythnos diwethaf (dydd Mawrth, 1 Mai) lle bydd yn cael ei harddangos tan ddydd Gwener, 25 Mai 2018.

Daeth dros bum deg o bobl gan gynnwys gwyr a gwragedd pwysig y cyngor, cynrychiolwyr o'r Lleng Brydeinig a sefydliadau cymunedol i'r digwyddiad agoriadol. Hefyd daeth disgyblion o Ysgol Uwchradd Llandrindod a gymerodd rhan mewn adroddiad barddoniaeth.

Daw arddangos y llen yn Neuadd y Sir yn sgil cydweithio rhwng Gwyrthwlan Cymru a Phrosiect Meini Coffa Rhyfel Powys. Trwy hyn roedd arian ar gael i gynnal dau weithdy gweu pabïau lle gwnaeth pobl babïau ar gyfer y prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd, Rosemarie Harris, Hyrwyddwraig y Lluoedd Arfog ac Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rwyf wrth fy modd bod Llen y Pabïau'n cael ei harddangos y mis yma. Mae'r celfwaith syfrdanol hwn yn deyrnged addas i goffáu'r rhai a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

"Hoffwn i ddiolch i Brosiect Meini Coffa Rhyfel Powys a Gwyrthlan Cymru am ddod â'r Llen Babïau i Landrindod a baswn i'n annog pobl i ymweld â Neuadd y Sir i weld y celfyddydwaith yma drostyn nhw eu hunain."

Bydd unrhyw un sy'n dod i weld Llen y Pabïau tra mae'n cael ei harddangos yn Llandrindod hefyd yn gallu cymryd rhan mewn cystadleuaeth am ddim i ennill gwobr arian. Y cyfan mae rhaid iddyn nhw ei wneud yw dyfalu faint o babïau sydd ar y Llen.

Mae Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys, sy'n dod o dan adain Cyngor Sir Powys, yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Am ragor o wybodaeth am Brosiect Meini Coffa Rhyfel Powys, cysylltwch â Nathan Davies, Swyddog Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys trwy anfon e-bost i: warmemorials@powys.gov.uk neu drwy ffonio 07973 973 687.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu