Atgyweirio ffordd ddidramwy Bedd y Cawr

Image of Giant's Grave Byway
9 Mai 2018 

Image of Giant's Grave BywayMae ffordd ddidramwy boblogaidd yng nghanol Powys wedi cael ei hatgyweirio ar ôl i ran o'r llechwedd a oedd yn dal y llwybr ddechrau cwympo.

Cafodd ffordd ddidramwy Bedd y Cawr (Giant's Grave), rhwng Hundred House a Glascwm, ei hatgyweirio ar ôl i ran o gefn y llwybr a oedd yn ei gynnal ddechrau cwympo ar ôl i ddwr ymdreiddio i'r tir.

Cafodd y gwaith ei wneud gan gontractwyr lleol, RF Price a'i oruchwylio gan Dîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor y llynedd. Fel rhan o'r gwaith cafodd y contractwyr wared ar yr hen strwythur pren a oedd yn dal rhan o'r llwybr yn ei le. Rhoeon nhw feini mawr yn lle'r strwythur a graddoli'r llethr yn ei ôl. Hefyd gosodon nhw bibell i gludo dwr o dan y llwybr ac i ffwrdd o'r llecyn.

Wedyn aethon nhw ati i ailhadu'r llechwedd fu'n tyfu'n dda er gwaethaf y tywydd garw dros y gaeaf eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet ar faterion Cefn Gwlad: "Mae'r gwaith ar ffordd ddidramwy Bedd y Cawr wedi rhoi ateb hir dymor i sefydlogrwydd y llethr fan hyn. Mae'n llwybr pwysig ac aml-ddefnydd dros y bryn sy'n cysylltu Hundred House a Glascwm.

"Dw i'n siwr y bydd pawb sy'n teithio ar hyd y ffordd gefn hon yn rheolaidd yn croesawu'r gwaith sydd wedi cael ei wneud.

"Mae'n bwysig i ni sylweddoli cymaint yw gwerth cynnal rhwydwaith ein hawliau tramwy. Gall ein rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus chwarae rhan hanfodol wrth gynnal iechyd a lles pobl Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu