SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweithgareddau Gwyl y Gwanwyn

Powys logo
10 Mai 2018 

Powys logo

Bydd Cyngor Sir Powys yn bresennol yng Ngwyl y Gwanwyn 2018 ar faes y sioe gyda gweithgareddau i bawb o bob oed.

Yn siarad cyn yr Wyl, dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor: "Mae'n bleser cael bod yn bresennol yng Ngwyl y Gwanwyn eleni.  Mae llwyth o weithgareddau ar y gweill ac mae croeso cynnes i bawb sy'n bresennol."

Bydd prosiect 'Hadau i'r Sosban' sy'n cael ei ariannu gan Arwain, yn trefnu arddangosiadau dros y ddau ddiwrnod.  Bydd yn cynnwys ryseitiau ar gyfer picnics yr haf a chyngor ar dyfu eich cynnyrch eich hun yn yr ardd.

Bydd gwybodaeth wrth law i dwristiaid gyda manylion gweithgareddau lleol sydd ar y gweill, diwrnodau allan a llwybrau cerdded ym Mhowys.

I blant a phobl ifanc, bydd yna ardal ymlacio gyda gweithgareddau celf a chrefft gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.  Hefyd byddwn yn annog rhieni i rannu eu hawgrymiadau ar rianta.  Gallwch hefyd alw heibio am baned a sgwrs anffurfiol ar gyfleoedd i ddod yn ofalwr maeth.

Yn parhau â chysylltiadau'r cyngor gyda'r lluoedd arfog, bydd y fyddin yn ymuno â'r gweithgareddau hwyl ac yn gweithio ar y cyd i hyrwyddo'r diwrnod cymunedol sydd ar ddod yn Aberhonddu.

Yn ogystal â chystadleuaeth i ennill tocynnau dydd a thocynnau i gyngherddau Eisteddfod yr Urdd, bydd yna fag nwyddau ar thema cerdded gyda mapiau lleol a llyfrynnau cerdded, a thaith chwilota.

Cynhelir Gwyl y Gwanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar ddydd Sadwrn a dydd Sul 19/20 Mai ar Faes y Sioe yn Llanelwedd.  Bydd stondin Cyngor Sir Powys ar Rodfa E (ger y Pafiliwn Gwyrdd).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu