Dirwyo dyn am adael sachau duon ar stad dai

black bins dumped

14th Mai 2018 

black bins dumpedMae dyn o Lanbister wedi cael dirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am adael sachau duon ar stad dai.

Cafodd y dyn ei ddirwyo gan Dîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodaeth ar ôl canfod chwe sach ddu o sbwriel ym Minerva Close, Llandrindod.

Derbyniwyd cwynion gan drigolion lleol a gwybodaeth yn cysylltu'r gwastraff â'r troseddwr.  Cafodd ddirwy o £400.

Derbyniodd y dyn y ddirwy a thalu £200 gan iddo dalu'r gosb o fewn 14 diwrnod.

Ers i Lywodraeth Cymru gymeradwyo Rheoliadau Dyddodi Gwastraff Heb Awdurdod  (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017 fis Tachwedd diwethaf, mae'r cyngor wedi cyflwyno chwe dirwy.

Mae'r tîm am rybuddio pobl eu bod yn cynyddu eu gweithgareddau gorfodi a bydd unrhyw un sy'n tipio'n anghyfreithlon yn wynebu dirwy neu'n cael eu herlyn mewn achosion mwy difrifol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar Ailgylchu a Gwastraff: "Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd sy'n difetha ein cymunedau, yn gwneud niwed i'r amgylchedd ac yn costio'n ddrud i drethdalwyr.

"Rydym yn gweithio'n galed i addysgu trigolion a busnesau sut i gael gwared ar eu gwastraff a'u hatal rhag camddefnyddio'r gwasanaeth.  Ond rydym yn cynyddu ein gwaith gorfodi i fynd i'r afael â'r rheiny sydd ddim yn cael gwared ar eu gwastraff yn y ffordd gywir.

"Gobeithio y bydd hyn yn rhybudd i ddangos y byddwn yn ymdrin â'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn cymryd camau priodol.

"Rydym am i Bowys fod yn le braf i drigolion ac ymwelwyr, a'r man cychwyn yw cael amgylchedd glân."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu