SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Digwyddiad galw i mewn i drafod parc datblygu parc busnes

business park developments

11 Mai 2018

business park developmentsBydd gan drigolion Aber-miwl a'r cylch gyfle i drafod cynlluniau a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Powys i ddatblygu parc busnes gwag.

Mae'r cyngor wedi trefnu digwyddiad galw heibio'r wythnos nesaf yng Nghanolfan Gymunedol Aber-miwl lle bydd pobl yn cael cyfle i ofyn cwestiynau ynghylch cynlluniau i ddatblygu Parc Busnes Aber-miwl i ddarparu unedau busnes a chanolfan ailgylchu gwastraff swmpus. Bydd y digwyddiad troi i mewn yn cael ei gynnal yng nghantîn y ganolfan gymunedol rhwng 11am-7pm ddydd Iau, 17 Mai 2018.

Mae'r cyngor yn cynnig datblygu'r parc busnes ac adeiladu chwe uned busnes ynghyd â chyfleuster ailgylchu gwastraff swmpus ar ôl prynu safle 1.7 hectar gan Lywodraeth Cymru'r llynedd.

Mae'r cynlluniau'n amodol ar gyfnod ymgynghori cyn-gynllunio a ddechreuodd yr wythnos diwethaf (dydd Mercher, 2 Mai). Mae'r cyfnod ymgynghori'n dod i ben ddydd Mercher 30 Mai.

Mae'r cyngor yn bwriadu datblygu'r parc mewn nifer o gyfnodau a chreu chwe uned busnes a fydd yn rhoi cyfle i fusnesau lleol sefydlu ac ehangu. Pe bai'r cynllun yn cael caniatâd cynllunio rhagwelir y bydd gwaith adeiladu'r uned fusnes gyntaf yn dechrau yng ngwanwyn 2019. Bydd y cyngor yn adeiladu gweddill yr unedau busnes wrth i denantiaid gyflwyno eu hunain.

Bydd rhan o'r parc busnes yn cael ei datblygu'n gyfleuster ailgylchu gwastraff swmpus ar gyfer defnyddiau sy'n cael eu casglu o gartrefi. Bydd y gwastraff yn cael ei roi mewn pentyrrau swmpus ar y safle cyn cael ei gludo i ganolfannau ail-brosesu.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Mae'r cynlluniau yma'n rhai pwysig i'r Cyngor felly bydd y digwyddiad galw heibio'n rhoi cyfle i drigolion lleol ddarganfod mwy. Baswn i'n annog trigolion lleol i fynd i'r digwyddiad taro heibio i gael gwybod am ein cynlluniau ar gyfer Parc Busnes Aber-miwl.

"Mae Parc Busnes Aber-miwl mewn lleoliad delfrydol ar gyfer ddatblygu mwy o unedau busnes a chyfleuster ailgylchu gwastraff swmpus a fydd yn gwasanaethu gogledd y sir."

Bydd yr ymgynghoriad cyn-gynllunio yn dod i ben ddydd Mercher, 30 Mai 2018. Bydd y ddogfen ymgynghori cyn-gynllunio ar gael i'w gweld yng Nghanolfan Gymunedol Aber-miwl yn ystod ei horiau agor yn ystod y cyfnod ymgynghori.

I weld y dogfennau cyn-gynllunio ar-lein ewch i www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/ . Mae'r ddolen hon hefyd yn rhoi manylion ar sut y gellwch gyflwyno sylwadau ar y cynlluniau arfaethedig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu